Thứ Năm tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 11:14-23

 

Dùng ngón tay Thiên Chúa mà…  (Lu-ca 11:20)

 

          Nếu bạn đi đánh trận chống lại một đạo quân đáng sợ, bạn sẽ bảo vệ mình như thế nào?  Bạn sẽ có vũ khí, áo giáp chắn đạn và nhiều thứ phòng bị khác nữa.  Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su chỉ cần ngón tay Người là đủ để thắng ma quỷ rồi!

          Chúa Giê-su mạnh hơn ma quỷ, mạnh hơn rất nhiều đến nỗi khi Xa-tan, “một người mạnh” quấy nhiễu chúng ta, thì Chúa Giê-su, “một người mạnh thế hơn” dễ dàng thắng nó!  Đó là câu chuyện về hai người mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay.  Một người thì “mạnh”, “được vũ trang đầy đủ” và canh giữ kho tàng được an toàn.  Nhưng khi có một người “mạnh hơn” đến, ông ta tước khí giới của người mạnh và thắng người ấy.  Người mạnh là Xa-tan, với những dối trá và cám dỗ có thể làm cho chúng ta cảm tưởng mình như những kẻ bị bắt làm con tin.

          Vậy bạn cảm thấy mình bị giam giữ hoặc bắt làm con tin ở những phương diện nào?  Có lẽ bạn cảm thấy một thứ tội lỗi nào đó hoặc một mối tương quan đang trục trặc sẽ không khi nào giải quyết được.  Cơn lốc xoáy cuốn xuống quá mạnh nên bạn không sao vượt thắng nổi.  Đừng vội bỏ cuộc!  Bạn hãy nhớ đến Chúa Giê-su, “một người mạnh thế hơn”.  Hãy nhớ đến ngón tay Thiên Chúa của Người!  Trong các câu chuyện Tin Mừng, chúng ta đọc thấy Chúa đã thực hiện biết bao việc diệu kỳ dễ như chơi vậy.  Bạn hãy nhớ khi Người đương đầu với cơn bão tố thật lớn trên Biển Hồ.  Người chỉ cần phán:  “Im đi!  Lặng đi!”, thế là mọi sự lại yên như tờ (Mác-cô 4:39).  Hoặc bạn nghĩ tới lúc Người cho con gái ông Giai-a sống lại, chỉ cần nói hai tiếng:  Talitha koum (5:41).

          Xa-tan có thể mạnh mẽ, nhưng Chúa Giê-su còn mạnh hơn nó.  Lại nữa, Người coi bạn rất có giá trị.  Cho nên Người sẽ tuyệt đối đáp lời khi bạn kêu cầu Người.  Hãy nhớ là Người đã tạo dựng bạn và yêu thương bạn.  Người đã chuộc bạn về và muốn bạn thuộc riêng Người.  Người sẽ luôn tới giúp đỡ bạn.

          Vậy bạn hãy mời Chúa Giê-su vào trong pháo đài của bạn.  Có thể bạn không nhận ra ngay những kết quả, nhưng điều ấy không có nghĩa là Người không sẵn sàng và đáp lời cầu xin của bạn.  Nhất định Người sẵn sàng!  Bạn cứ ở bên Người.  “Hãy thu lại” ở với Người thay vì “rải ra” để đến với những hình thức tiện nghi và yên ổn (Lu-ca 11:23).  Hãy giữ tâm hồn bạn gắn chặt với Người, rồi bạn sẽ thấy Người ban cho bạn bình an và giải thoát.

 

          “Lạy Chúa, Chúa là Đấng giải thoát con!  Trong sự che chở của Chúa, con được yên hàn”.