Thứ Sáu tuần III mùa Chay

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.  (Mác-cô 12:31)

 

          Đang khi làm việc với những người tại cộng đoàn L’Arche, cha Henri Nouwen mô tả sự phát triển ý thức của ngài về hai thứ tình yêu.  Ngài nói, tình yêu thứ hai, tức yêu thương anh chị em, không là gì ngoài phản ánh tình yêu thứ nhất là tình yêu đến từ Chúa.  Tình yêu của Chúa không có bóng tối.  Nó không có điều kiện, nên chúng ta không sợ bị chối bỏ.

          Rõ ràng khi yêu thương chúng ta, Cha chúng ta đã đặt một chỉ tiêu rất cao cho Người, cao như các tầng trời vậy!       Thế mà bài Tin Mừng hôm nay lại nhắc nhở chúng ta rằng chỉ tiêu cho tình yêu con người chúng ta cũng rất cao nữa.  Hãy yêu thương người thân cận.  Chấm hết.  Không điều kiện.  Chỉ yêu thương thôi.  Tình yêu chúng ta có hoàn hảo không?  Có lẽ không.  Hoàn tất lệnh truyền yêu thương là và sẽ luôn là một thách đố đang diễn tiến.  Cho nên thay vì trông đợi bạn phải làm hoàn hảo ngay từ Ngày Đầu, bạn hãy sử dụng một phương thức từ từ.

          Đây là một đề nghị.  Bạn hãy dùng một mảnh giấy và chia làm ba cột.  Trong một cột, bạn hãy viết vào tất cả những lời bạn thấy liên hệ với tình yêu Thiên Chúa:  từ ái, trung thành, từ bi, nhân hậu… Trong cột thứ hai, bạn hãy viết những việc làm của tình yêu:  bảo vệ, an ủi, sống kỷ luật, hy vọng, vui… Rồi trong cột thứ ba, bạn viết xuống tên những vị thánh hoặc những nhân vật trong Kinh Thánh biểu lộ những đức tính ấy.

          Bây giờ bạn chọn lấy một vị thánh và cố gắng tìm hiểu ngài đã biểu lộ một khía cạnh đặc biệt tình yêu Thiên Chúa như thế nào.  Bạn hãy chọn một phương diện mà bạn mong muốn được hoàn hảo trong đời sống mình, điều có thể giúp bạn một chút.  Hãy tìm một cuốn sách viết về vị thánh ấy, hoặc tìm trên mạng những câu chuyện và những bài báo.  Bạn sẽ thấy con người này đâu có phải sinh ra là hoàn hảo đâu.  Có lẽ phải mất nhiều năm họ mới học được lối sống quảng đại, khiêm nhường, cảm thông hoặc bất cứ nhân đức nào bạn đang tìm kiếm.

          Tiếp đến, khi bạn khám phá ra đường lối của vị thánh, hãy cố gắng tìm ra những điểm liên hệ với đời sống bạn.  Làm sao bạn có thể bắt chước vị thánh ấy để trở nên dễ yêu thương tha nhân hơn?  Hãy nghĩ tới một thay đổi nhỏ bạn có thể đạt được vào một vài tuần tới, rồi viết xuống điều ấy.  Hãy làm như thế, nhắm mục đích mình được phát triển trong “tình yêu thứ hai”, để bạn có thể phản ánh “tình yêu thứ nhất” là tình yêu đến từ Thiên Chúa Toàn năng.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương con”.