Thứ Tư tuần III mùa Chay

Suy niệm Đệ Nhị luật 4:1,5-9

 

Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người hay không? (Đệ Nhị luật 4:7)

 

          Khi có một ca sĩ nổi tiếng đến thành phố, đài phát thanh địa phương thường tổ chức một cuộc thi và giải thưởng là cơ hội được gặp ca sĩ ở hậu trường sau phần trình diễn.  Điều này có thể hấp dẫn đối với người hâm mộ ca sĩ.  Nhưng việc này cũng có thể chẳng mang tính cách cá nhân nào cả.  Không có tương giao đích thực giữa người hâm mộ và ca sĩ, chỉ là cái bắt tay, vài lời nói vu vơ hoặc chụp tấm ảnh kỷ niệm.  Thế thôi.

          Giờ đây bạn hãy tưởng tượng mình đang chờ ở hậu trường để gặp Chúa.  Việc này chẳng phải hoàn toàn khác hay sao?  Người sẽ không chỉ bắt tay bạn và mỉm cười để chụp tấm ảnh đâu.  Nhưng Người sẽ ôm chầm lấy bạn, nhìn sâu vào mắt bạn và tin chắc rằng bạn biết rõ Người rất vui được gặp bạn!

          So sánh như thế là cách hay để nhìn vào sự kiện ông Mô-sê đã mô tả địa vị đặc biệt của dân Ít-ra-en như thế nào.  Họ sắp sửa tiến vào Đất Hứa, nhưng chung quanh đất ấy lại là những quốc gia thờ đủ các thứ thần khác nhau.  Tuy nhiên không có thần nào trong số ấy có thể sánh với Thiên Chúa thật.  Thử hỏi có thần nào trong các thần giả dối ấy yêu thương họ không?  Có thần nào động trời động đất để chuộc họ ra khỏi ách nô lệ không?  Có thần nào ở gần họ như một người anh không?  Chỉ độc nhất có Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-xa-ác và của Gia-cóp thôi!

          Cũng vậy, chúng ta bị bao vây do những người và sự vật hứa hẹn thành công.  Nhưng chẳng ai và chẳng gì có thể cho chúng ta những điều Chúa ban cho chúng ta.  Ai sánh được với Đấng đã nắn đúc bạn và tiếp tục gọi tên bạn?  Ai có thể sánh với một Thiên Chúa đã sẵn sàng chết cho bạn?

          Thiên Chúa có nhiều kẻ thù nghịch.  Nhiều sức mạnh tranh nhau lôi kéo sự chú ý và tình cảm của chúng ta.  Nhưng những kẻ nghịch này chẳng khác gì những nhân vật nổi tiếng chúng ta gặp ở sau hậu trường.  Chúng đâu có dấn thân cho chúng ta và chúng cũng chẳng đặc biệt quan tâm gì đến chúng ta cả.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy cố gắng làm một danh sách những cách thức Chúa can thiệp vào cuộc đời bạn.  Trước hết bạn hãy nghĩ đến những chân lý đức tin:  Người đã dựng nên bạn, đã cứu chuộc bạn.  Nhưng bạn cũng hãy nghĩ đến những đường lối Người đích thân tỏ mình ra cho bạn.  Bạn hãy viết xuống tờ giấy và gắn vào chỗ nào thấy rõ nhất.  Hãy để những câu chuyện này chứng minh cho bạn biết Cha bạn yêu thương bạn thật sâu đậm và đầy đủ.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ở thật gần với con, thật dấn thân vì con.  Lạy Chúa, hôm nay con muốn biết Chúa và tình yêu của Chúa”.