Thứ Ba tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 5:1-16

 

Anh có muốn khỏi bệnh không?  (Gio-an 5:6)

 

          Đó là một câu hỏi giản dị, chi cần trả lời có hay không.  Dĩ nhiên, nếu ở trong hoàn cảnh người bệnh này và có người tình nguyện chữa lành, thì chúng ta sẽ thưa có chứ.  Cho nên bạn cũng nghĩ là ông ta sẽ thưa có.  Thế nhưng tại sao ông ta lại cứ để tất cả thời giờ ở bên cạnh hồ nước nổi tiếng là có sức mạnh chữa lành?  Rồi thay vì mau mắn thưa với Chúa Giê-su rằng mình muốn được khỏi bệnh, ông ta lại còn than vãn “Khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ” (Gio-an 5:7).

          Có phải gia đình và bạn bè ông ta đã chán nản nên bỏ rơi ông ta rồi không?  Hoặc có lẽ ông ta đã tuyệt vọng và không còn muốn gia đình hay cộng đoàn giúp đỡ nữa?  Nói cách nào đi nữa, dường như ông ta đã thu mình lại trong cuộc sống cô đơn thiếu thốn.  Nhưng Chúa Giê-su biết rõ hơn:  chính Người là Đấng sẽ đem ông ta dìm vào trong quyền năng chữa lành của Thiên Chúa.  Bao lâu còn ở trên trần gian, Người sẽ vẫn yêu thương và chữa lành thể xác, tinh thần và thiêng liêng!

          Đó là bản chất của tình yêu đích thực.  Tình yêu ấy luôn tìm những cái tốt nhất cho người mình yêu, không chỉ tốt vửa đủ, nhưng là tốt nhất!  Những thực tại khó khăn của cuộc sống đã tác hại trên con người đau ốm này, và Chúa Giê-su đã chọn làm một điều gì hơn cả việc chỉ an ủi động viên ông ta thôi.  Người giải thoát ông ta!

          Thu mình vào một cuộc sống đau khổ là việc dễ xảy ra, có phải không?  Chúng ta có thể coi thái độ im lặng chấp nhận hoặc chỉ cần thoải mái một chút đã như một “tia” ân sủng để mà tiếp tục chịu đựng rồi.  Nhưng Chúa Giê-su đang đứng trước mặt chúng ta, sẵn sàng tháo đổ cả cơn lụt ân sủng.  Người luôn yêu thương chúng ta.  Người luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta.

          Nếu mọi người đọc những dòng này phải tiến đi trong đức tin để bước vào một lãnh vực mới trong cuộc sống, hoặc tìm một đức tin mới trong một lãnh vực cũ, thì bạn thử tưởng tượng trên trời sẽ vui mừng biết chừng nào!  Vậy hết lòng tin vào quyền năng vô biên của Chúa Giê-su, chúng ta  hãy nói với Người rằng chúng ta tin Người là Đấng đã được sai đến để cứu giúp chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con biết Chúa muốn giúp đỡ con và những người thân của con hôm nay.  Xin Chúa ban cho con đức tin để xin được chữa lành và để tín thác vào Chúa”.