Thứ Bảy tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 7:40-53

 

Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ.  (Gio-an 7:43)

 

          Mở sách Tin Mừng Gio-an, bạn sẽ thấy như mình bị cuốn vào một vở kịch phong phú với các nhân vật diễn xuất.  Bạn quen thuộc với nhân vật chính:  Ngài được giới thiệu trong màn Một:  “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời” (Gio-an 1:1).  Dĩ nhiên thánh sử Gio-an nói về Chúa Giê-su rồi!  Người là nhân vật trung tâm, vì “Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (1:1).

          Nhưng có khi nào bạn dừng lại để suy nghĩ về những “vai phụ” chúng ta gặp thấy trong sách Tin Mừng này không?  Có Gio-an Tẩy Giả, cô Ma-ri-a, ông Ni-cô-đê-mô, người phụ nữ Sa-ma-ri và rất nhiều người khác.  Bạn cũng có thể thêm vào danh sách những kẻ đối lập, kể cả Phong-xi-ô Phi-la-tô, Giu-đa và những thượng tế với nhóm Pha-ri-sêu, những người chúng ta gặp trong bài Tin Mừng hôm nay.

          Vở kịch của Tin Mừng Gio-an trở nên sống động trong cách di chuyển khi chúng ta quan sát cách thức những nhân vật đóng vai phụ đến gặp Chúa Giê-su.  Những cuộc giao tiếp của họ với Người, dù là tích cực hay tiêu cực, thường rất mạnh về cảm xúc và luôn xác đinh rõ ràng.  Việc gặp Người trở thành tâm điểm câu chuyện cá nhân của họ.

          Hiểu theo nghĩa nào đó, chính những câu chuyện gặp gỡ Chúa Giê-su đã đẩy câu chuyện cốt yếu về Người càng đi xa hơn nữa.  Khi đọc, bạn bắt đầu ý thức rằng thánh sử Gio-an không chỉ thuật lại sứ vụ của Chúa Giê-su thôi đâu, nhưng ngài còn cố gắng kéo bạn đi vào vở kịch nữa.  Trong tâm trí của thánh Gio-an, dường như bạn là một thành phần khác thuộc nhóm những vai phụ.  Vậy bạn sẽ gặp gỡ như thế nào với Chúa Giê-su, nhân vật chính trong tất cả công cuộc tạo dựng?

          Hôm nay, bạn đang gặp gỡ Chúa Giê-su.  Có thể bạn gặp Người khi bạn cầu nguyện và suy niệm các bài đọc Thánh lễ.  Hoặc một thay đổi nhỏ bất ngờ trong ngày giúp tỏ Người ra cho bạn biết.  Nhờ Chúa Thánh Thần giúp đỡ, bạn có thể đáp lại cuộc gặp gỡ này như là ân sủng Người ban.  Nếu Chúa Giê-su phán dạy bạn Lời ban sự sống của Thiên Chúa, bạn hãy vui mừng nhận lấy sự khôn ngoan và ánh sáng của Người.  Nếu bạn cần ơn bình an, hãy để Người cho bạn thấy Người là Đấng Chăn Chiên Nhân Lành của linh hồn bạn, dẫn bạn đến đồng cỏ xanh tươi.  Còn nếu bạn cảm thấy trống trải, hãy để Người cho linh hồn và tâm trí bạn được đầy tràn ơn lộc phong phú nhất, vì Người là Bánh Trường Sinh!

 

          “Lạy Chúa, xin cho con ngày hôm nay có một cuộc gặp gỡ mới với Chúa.  Xin giúp con biết đáp lại một cách dễ thương, bất kể con gặp Chúa như thế nào!”