Thứ Hai tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 4:43-54

 

Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm.  (Gio-an 4:54)

 

          Trong những chương đầu của sách Tin Mừng Gio-an, Chúa Giê-su đã làm hai “dấu lạ” tại làng Ca-na.  Dấu lạ thứ nhất là biến nước thành rượu trong một tiệc cưới.  Dấu lạ thứ hai là câu chuyện hôm nay khi Chúa Giê-su chữa lành cho đứa con trai sắp chết của ông quan cận vệ của nhà vua.  Cả hai câu chuyện đều kết thúc bằng một ghi chú:  những kẻ chứng kiến phép lạ đều tin vào Chúa Giê-su (Gio-an 2:11; 4:53).  Mỗi lần Chúa Giê-su làm phép lạ đều là một lời mời gọi người ta hãy tin hoặc mở lòng cho một đức tin sâu xa hơn. 

          Bạn hãy nghĩ đến khung cảnh trái ngược của hai câu chuyện này.  Tiệc cưới Ca-na là một mầu nhiệm Sự Sáng của kinh Mân Côi nói lên tình yêu, niềm vui và những khởi đầu mới.  Một cặp vợ chồng trẻ bắt đầu cùng nhau chung sống.  Thật ngược hẳn lại khung cảnh đau buồn hôm nay, là trường hợp cuộc đời của một người thiếu niên bị cắt ngắn!  Nếu đặt hai câu chuyện này bên nhau, chúng ta có thể thấy cuộc sống hằng ngày đong đưa chuyển đổi giữa những biến cố tươi sáng với những biến cố đau buồn.  Quan trọng hơn, chúng ta có thể thấy Chúa Giê-su muốn ở bên chúng ta, bất kể tình huống chúng ta như thế nào .

          Nếu bạn đang trong lúc vui vẻ hạnh phúc, đừng quên Đấng đã thật nhân hậu đối với bạn.  Hãy cảm tạ Người về mọi ơn lành bạn được.  Nếu đang trong lúc buồn sầu, bạn hãy cố gắng hết sức tin vào Chúa.  Chúa Giê-su đã bảo viên quan cận vệ nhà vua:  “Ông cứ về đi, con ông sống” (Gio-an 4:50).  Cũng vậy, Chúa Giê-su bảo chúng ta trong những lúc buồn khổ:  “Cứ về đi”, cứ tin trước khi nhìn thấy.

          Tin Mừng Gio-an đầy những “dấu lạ” chứ không phải chỉ hai dấu này.  Nhắc đi nhắc lại, ngài bảo chúng ta hãy cầu xin phép lạ để đức tin chúng ta được sâu xa hơn.  Ngài bảo chúng ta hãy nhìn vào những dấu lạ nói lên sự hiện diện của Chúa chung quanh chúng ta để có thể tin hơn nữa.

          Tại tiệc cưới Ca-an, Mẹ Ma-ri-a đầy lòng tin.  Mẹ biết Chúa Giê-su sẽ hành động để giúp cho tiệc cưới khỏi trục trặc.  Ông quan cận vệ của nhà vua trong bài đọc hôm nay đã không có được lòng tin giống như Mẹ Ma-ri-a, nhưng ông cũng đã có đủ.  Chúng ta không cần phải có lòng tin hoàn hảo mới có thể thấy Chúa làm phép lạ.  Chúng ta chỉ cần đến với Chúa Giê-su và cầu xin Người.  Rồi khi đã thấy những dấu lạ, tâm hồn chúng ta sẽ vui mừng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con được lòng tin vào Chúa sâu xa hơn, trong khi hạnh phúc cũng như lúc đau buồn”.