Thứ Năm tuần IV mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 1:16,18-21,24

Lễ thánh Giu-se, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

 

Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.  (Mát-thêu 1:24)

 

          Khi nghe tin Mẹ Ma-ri-a bất ngờ có thai, có lẽ thánh Giu-se cảm thấy bối rối.  Cứ bề ngoài mà xét thì rõ ràng Mẹ Ma-ri-a đã lỗi lời hứa với ngài, đã xúc phạm lòng tin tưởng của ngài một cách quá bất cần.  Cho nên kết luận hợp lý đối với một người “công chính” như Giu-se, đó là cứ yên lặng ly dị Ma-ri-a để khỏi gây rắc rối cho nàng (Mát-thêu 1:19).

          Nhưng qua một sứ thần, Thiên Chúa đã giúp cho thánh Giu-se đi tới một kết luận đặt nền tảng trên một điều còn cao cả hơn cả lý lẽ của loài người.  Thánh Giu-se bắt đầu suy nghĩ theo đường lối của tình yêu Thiên Chúa, chứ không phải theo cách lý giải của nhân loại.  Ân sủng Thiên Chúa đầy tràn tâm hồn ngài và giúp ngài nhìn rõ một viễn tượng to lớn hơn.

          Bài đọc Tin Mừng hôm nay cho chùng ta thấy ân sủng Chúa vun đắp bản chất chúng ta như thế nào.  Ân sủng nắm lấy những đức tính tốt của chúng ta và làm cho những đức tính này được tràn đầy sự tốt lành của Chúa.  Chính ân sủng đã giúp Mẹ Ma-ri-a thưa lời xin vâng khi sứ thần mời Mẹ hãy trở nên Mẹ Thiên Chúa.  Chính ân sủng đã động viên thánh Giu-se chấp nhận lời kêu gọi làm vị bảo trợ cho Đấng Mê-si-a của Ít-ra-en.  Cũng chính ân sủng ấy làm cho chúng ta được mạnh mẽ để đáp lại lời kêu gọi và sự khôn ngoan của Chúa đối với cuộc sống chúng ta.

          Lý trí loài người chúng ta là một ân huệ Chúa ban, nhưng không bao giờ được hoạt động ngoài sự lệ thuộc vào Chúa.  Cha trên trời của chúng ta muốn dạy chúng ta sử dụng đường lối suy nghĩ của Người, tức lối suy luận của tình yêu Thiên Chúa, như là nền tảng cho mọi tư tưởng, quyết định và hành động của chúng ta.  Nhưng để làm được như thế, chúng ta phải bén nhạy trước ân sủng của Người.

          Vậy trong Thánh lễ lần tới, bạn hãy thử thí nghiệm như sau.  Khi bạn cầu nguyện và lắng nghe các bài đọc, bạn hãy để tâm hồn thinh lặng, chú ý tới bất cứ điều gì đến trong đầu óc bạn.  Nếu bạn có được cảm giác về tình yêu của Chúa hay bạn cảm thấy bình an đầy tràn, bạn hãy đón nhận nó như một giây phút của ân sủng.  Nếu bạn cảm nhận một lời kêu gọi mới, thí dụ phục vụ người nghèo, dạy giáo lý, hoặc giúp đỡ người hàng xóm, thì bạn cứ nhìn nhận đó là một lời mời gọi đầy ân sủng Chúa gửi đến bạn.

          Ước gì hết thảy chúng ta đều biết mở lòng đón nhận ân sủng Chúa giống như thánh Giu-se đã đón nhận!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban ân sủng diệu kỳ”.