Thứ Bảy sau lễ Tro

Suy niệm Lu-ca 5:27-32

 

Ông Lê-vi làm tiệc lớn.  (Lu-ca 5:29)

 

          Ông Lê-vi chẳng có được cuộc sống ý nghĩa với tư cách một người thu thuế.  Là một nhân viên làm việc cho thực dân Rô-ma, ông bị đồng bào tẩy chay.  Những “bạn hữu” duy nhất của ông đều là hạng người bị giàu sang cuốn hút.  Tự đáy lòng, ông biết cuộc đời mình đã không hợp với những mơ ước Thiên Chúa dành cho ông.  Nhưng khi Chúa Giê-su gọi ông, cuộc sống ông đã trở về đúng chỗ.  Ông nhận ra một con đường bên ngoài sự tất bật và tội lỗi của mình, và ông sung sướng chọn lấy con đường ấy.  Ông còn mở tiệc lớn để ăn mừng nữa!

          Câu chuyện ông Lê-vi là một minh chứng hùng hồn cho những lời ngôn sứ I-sai-a trong bài đọc thứ nhất hôm nay:  “Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người… thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối” (I-sai-a 58:9,10).  Cuối cùng đời sống của Lê-vi đã ăn khớp với những ý muốn của Thiên Chúa, nên ông hết sức vui mừng.  Ông cảm nghiệm được niềm vui trở về.

          Nhưng có một phương diện khác trong bài đọc thứ nhất.  Ngôn sứ I-sai-a cũng nói với những người trong chúng ta đang ở giữa hành trình đức tin.  Một khi chúng ta đã loại ra khỏi đời sống chúng ta gông cùm và những thứ giống như vậy, nhờ ăn năn, xưng tội và sám hối, chúng ta vẫn phải đối phó với thử thách bước theo đường lối Chúa trong cuộc sống hằng ngày.  Điều này gồm có chăm sóc những người nghèo khổ và ốm đau bệnh tật, giữ ngày Chúa Nhật và đối xử với mọi người chung quanh bằng tình yêu và lòng cảm thông của Chúa Ki-tô.  Nhiều khi việc ấy quả thực là thách đố, nhưng Chúa vẫn hứa ban cho chúng ta niềm vui khi được biết rằng mình đang theo sát những kế hoạch của Người.  Lại nữa, Người hứa sẽ làm cho chúng ta được mạnh mẽ ở mỗi bước trong cuộc hành trình này.

          Có thể ngay lúc này bạn đang ở trong giai đoạn giống như ông Lê-vi, cảm nghiệm sự tuyệt vời của đức tin mới tìm lại.  Tuyệt vời chứ!  Chúa đang đem ánh sáng vào nơi tăm tối của bạn và ban cho bạn được bình an mà bạn hằng mong đợi.

          Hoặc có thể bạn đang ở trong giai đoạn của “I-sai-a”, lúc mà sự phấn khởi ban đầu của đức tin đã nguội dần, và Chúa đang mời gọi bạn hãy đem đức tin vào thực hành trọn vẹn hơn nữa.  Điều ấy cũng tuyệt vời chứ!  Bạn đang cảm nghiệm một thứ ân phúc khác.  Bạn phát huy một nền móng bình an và hạnh phúc có thể chống lại mọi cơn phong ba.

          Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc hành trình, Chúa nhìn rõ tâm tư bạn.  Người biết những niềm vui cũng như những phấn đấu của bạn.  Và Người cam kết sẽ đổ ơn lành của Người trên bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con ở gần Chúa!  Xin Chúa ban cho con niềm vui được biết rằng đời sống con đang cùng đi với Chúa”.