Thứ Năm sau lễ Tro

Suy niệm Lu-ca 9:22-25

 

… và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.  (Lu-ca 9:22)

 

          Có khi nào bạn nhận được thiệp mời dự một buổi liên hoan với thông tin mơ hồ về địa điểm không?  Bạn biết ngày giờ và cả lý do của buổi liên hoan, nhưng bạn không biết chắc làm sao tới được đó.  Có lẽ đấy cũng là tâm trạng của các tông đồ khi được Chúa Giê-su kêu gọi họ trước tiên.  Người chỉ nói vỏn vẹn:  “Các anh hãy theo tôi”.  Nhưng trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho biết  địa điểm:  “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lu-ca 9:24).

          Chẳng phải đôi lúc bạn cũng cảm thấy giống như các môn đệ được Chúa Giê-su kêu gọi, chú ý hầu hết vào lời gọi hãy từ bỏ mình và không còn nhìn thấy mục đích nữa hay sao?  Điều ấy thường không phải là một động lực mạnh mẽ.  Khi chúng ta “bỏ đi” một điều gì đó trong mùa Chay, thì nhất định là để giúp chúng ta dành thêm chỗ cho Chúa Giê-su, chứ không phải làm cho đời sống chúng ta thêm thách đố!  Chỉ khi chúng ta để mắt hướng tới mục đích thì chúng ta mới có được một viễn tượng nhiều hy vọng và phấn khởi hơn.

          Vậy đâu là mục đích?  Đối với các môn đệ Chúa, đó là niềm hy vọng của sự Phục sinh.  Chính nhờ lời hứa này mà những ai theo Chúa Giê-su sẽ được trỗi dậy để sống đời sống mới – không phải mãi sau này ở trên thiên đàng, nhưng ngay ở đây và ngay bây giờ.  Đó là lời hứa được giải thoát khỏi những gánh nặng của tội lỗi.  Đó là lời hứa được cảm nghiệm mỗi ngày một sâu xa hơn tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.  Đó là lời hứa được thuộc về một cộng đồng tín hữu đối xử với nhau bằng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

          Những lời hứa này áp dụng cho chúng ta y hệt như áp dụng cho các thánh Phê-rô, Gio-an, Mác-ta… và những môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su đang mời gọi chúng ta hãy bước theo Người trên đường làm môn đệ trong mùa Chay này.  Người xin chúng ta hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình, không phải vì muốn làm cho đời chúng ta thêm khổ sở, nhưng vì Người muốn giải phóng chúng ta.

          Vậy bạn sẽ chú ý đến điều gì?  Những hy sinh bạn đã quyết định?  Hay điểm hẹn bạn hy vọng sẽ tới được vào Chúa Nhật Phục Sinh?  Hôm nay bạn hãy nhìn vào những quyết định mùa Chay của bạn, và hãy tự hỏi chúng sẽ đưa bạn tới đâu.  Nếu mục đích chưa được rõ ràng, bạn hãy nghĩ đến việc điều chỉnh những quyết định.  Bạn hãy để Chúa Giê-su giải phóng bạn trong mùa Chay này, để bạn có thể vui mừng với Ngưởi trong ngày Phục Sinh!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã hứa ban sự sống lại!”