Thứ Ba tuần V mùa Chay

Suy niệm Dân số 21:4-9

 

Hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.  (Dân số 21:9)

 

          Đối với những người dân Ít-ra-en bị rắn cắn, thật là điều kỳ cục khi họ được căn dặn rằng nếu muốn được chữa lành thì hãy nhìn lên con rắn bằng đồng!  Nhưng điều ấy lại hiệu nghiệm.  Nọc độc hầu như chắc chắn sẽ giết chết họ giờ đây không còn sức tác hại nữa, và người ta được cứu thoát.  Nếu muốn được chữa lành, họ đã phải chăm chú nhìn vào cái làm cho họ phải đau đớn, tức chính hậu quả của thái độ thiếu lòng tin.  Họ đã phải đương đầu với tội lỗi của họ nếu họ muốn được cứu khỏi tội lỗi ấy.

          Bây giờ chúng ta hãy trở lại với thời Chúa Giê-su.  Người cũng đã trình bày một nghịch lý.  Người biết mình sẽ bị treo lên thập giá để chúng ta được giải phóng khỏi nọc độc tội lỗi và sự chết.  Người biết rằng cái chết của Người sẽ trở thành khí cụ đem lại nguồn sống cho mọi người.  Cho nên chúng ta chỉ cần đăm đăm nhìn vào thánh giá mà thôi.

          Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để nhìn sát vào tượng Chúa chịu nạn.  Hãy nhìn thấy ở đấy những hậu quả của tội lỗi bạn và tội lỗi của mọi người mọi thời.  Hãy nhìn Đấng đã nhận lấy trên mình mọi hậu quả tội lỗi ấy.  Bạn hãy nhìn Chúa Giê-su, Con Chiên vẹn toàn của Thiên Chúa, tự nguyện lãnh lấy số phận đáng lẽ là của chính bạn.

          Bạn hãy tiếp tục nhìn xem.  Hãy nhìn định nghĩa hoàn hảo viết trên thánh giá thế nào là yêu thương.  Chúa Giê-su đã bảo rằng tình yêu cao cả nhất, đó là “thí mạng sống mình vì bạn hữu” (Gio-an 15:13).  Hãy để cho tình yêu Người yêu bạn – tình yêu cá nhân, ấm áp – làm cho trái tim bạn mềm chảy.  Hãy để lòng cảm thương của Người dành cho bạn – Người tự nguyện chịu đau khổ vì bạn – giúp bạn hiến dâng Người cuộc đời bạn, ý chí bạn và những kế hoạch của bạn.

          Giờ đây bạn hãy nhìn chung quanh.  Hãy nhìn thấy các anh chị em bạn cũng đang nhìn lên thánh giá.  Họ cũng đã được cứu chuộc.  Số phận của họ cũng là của bạn.  Hãy để cho cuộc đời họ, những câu chuyện của họ, những nhu cầu và mơ ước của họ làm cho bạn nảy sinh tình yêu.  Bạn không cô đơn!  Cùng với họ, bạn có thể chuyển núi rời non trong thế giới này.  Là một thân thể, chúng ta có thể nói với mọi người rằng:  “Các bạn hãy xem!  Đây là thánh giá!  Đây là câu trả lời cho hết mọi nhu cầu của chúng ta!”

 

          “Lạy Chúa Giê-su, chúc tụng Chúa vì thánh giá của Chúa!  Xin cho chúng con trở nên những dấu chỉ hy vọng, phản ánh tình yêu của Chúa và lòng hăng say đối với các linh hồn!”