Thứ Bảy tuần V mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 37:21-28

 

Ta sẽ cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều và đặt thánh điện của Ta ở giữa chúng cho đến muôn đời.  Nhà của Ta sẽ ở giữa chúng;  Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân của Ta”.  (Ê-dê-ki-en 37:26-27)

 

          Bạn hãy suy nghĩ về cách gà mẹ quy tụ gà con như thế nào.  Nó sẽ xòe đôi cánh ra để tạo một chỗ yên ốn cho gà con nếu gặp nguy hiểm.  Khi gà con núp dưới cánh gà mẹ, bạn khó mà biết được chúng đang ẩn mình trong đó.  Phải, đấy cũng là cách Chúa muốn bạn nghĩ về Người.

          Con cái Ít-ra-en đã quay lưng lại với Chúa để đi theo các thần ngoại.  Họ đã quay lưng lại với giao ước của Người và giờ đây đang gặt lấy những hậu quả do tội lỗi họ:  Đền Thờ bị phá hủy, còn họ thì bị đem đi sống kiếp lưu đày nơi xứ lạ quê người.  Lại nữa, ngay cả khi họ đã quen với đời sống mới là những người di cư, thì qua ngôn sứ  Ê-dê-ki-en, Thiên Chúa vẫn hứa với họ sẽ quy tụ họ về dưới bóng cánh Người.  Người sẽ tha thứ cho họ và đổi mới giao ước bình an với họ.  Người sẽ giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày.

          Điều Thiên Chúa đã hứa với dân Ít-ra-en Người cũng hứa với chúng ta, rồi Người đã thực hiện lời hứa ấy cách lạ lùng và mạnh mẽ!  Khi chúng ta bị mất đi trong cảnh lưu đày vì tội lỗi, Người đã sai Con của Người là Chúa Giê-su đến đem chúng ta về nhà.  Trên thánh giá, Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống mình để chúng ta có thể tìm được nơi nương náu dưới bóng cánh Chúa Cha.

          Thiên Chúa của bạn như vậy đó!  Người quy tụ và chở che.  Người chữa lành và giải thoát.  Người ở gần chúng ta, luôn sẵn sàng đón tiếp chúng ta với vòng tay mở rộng.  Ngay cả khi chúng ta cảm thấy bất xứng hoặc xa cách, thì Người cũng không nhìn chúng ta như vậy đâu.  Người nhìn chúng ta như những đứa con dễ bị tổn thương đang cần sự che chở và dẫn dắt của Người, những điều Người luôn sẵn sàng ban cho chúng ta.

          Vậy bạn hãy chạy đến ẩn náu trong bóng cánh Chúa hôm nay.  Hãy đặt tin tưởng nơi Người.  Khi bạn cảm thấy bị cám dỗ hoặc sa vào những tư tưởng xấu xa, khi bạn cảm thấy xuống tinh thần hoặc lo lắng, khi bạn thấy không yên ổn hoặc bối rối, bạn hãy chạy ngay đến với Người.  Người sẽ không khi nào từ chối bạn đâu!

         

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã yêu thương và xót thương con!  Con cảm tạ Cha đã cho con có thể chạy đến với Cha bất cứ lúc nào, để tìm kiếm sự che chở và an ủi của Cha.  Cha là Đấng giải thoát con, nơi con trú ẩn và là niềm hy vọng của con.  Mọi sự con cần đều ở nơi Cha”.