Thứ Năm tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:51-59

 

Trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu.  (Gio-an 8:58)

 

          Suốt cuộc nói chuyện lâu với các nhà lãnh đạo Do-thái, Chúa Giê-su đã hé mở chân tính của Người – rồi làm cho các đối thủ của Người dần dần nổi giận.  Đến lúc đó, họ đã gọi Người là kẻ nói dối, tố cáo Người là người Sa-ma-ri, và còn cho rằng Người bị quỷ ám nữa (Gio-an 8:48).  Bạn cứ thử tưởng tượng họ đang hỏi:  vậy ông nghĩ ông là ai?  Giả như Chúa Giê-su chỉ nói là mình cao trọng hơn tổ phụ vĩ đại Áp-ra-ham (8:52-57) thôi, thì họ cũng đã khó lòng nuốt giận rồi.  Vậy mà giờ đây Người còn dám nói “Tôi Hằng Hữu” – một từ chỉ dùng cho riêng Thiên Chúa mà thôi – thì quả thực Người đã đồng hóa mình với Thiên Chúa Toàn Năng rồi (8:58)!  Điều này khiến họ rất giận dữ đến nỗi lượm đá để ném Người chết.

          Chúng ta có một lưỡng đao luận (tiến thoái lưỡng nan) ở đây.  Khác với những người Do-thái thế kỷ I, nhiều người ngày nay chẳng nghĩ gì đến chân tính của Chúa Giê-su.  Người ta nhìn Người cao hơn con người cao thượng hay một người làm điều thiện một chút thôi.  Hậu quả là cái nhìn của họ về cuộc sống quả thực bị giới hạn một cách rất đáng buồn.

          Nhưng đối với chúng ta là những người tin, hiểu Chúa Giê-su là Đấng nào, nên có thể mở ra những khả năng trước kia mình chưa hề nghĩ về Người.  Chúa Giê-su là Đấng vĩ đại “Tôi Hiện Hữu”.  Nơi con người của Người, có đầy đủ mọi đức tính của chính Thiên Chúa.  Là Con Thiên Chúa vĩnh cửu, Người đã luôn hiện hữu.  Trước khi có vũ trụ, Người đã được chỉ định để chủ trị chúng ta với tư cách là Đấng Chăn Chiên coi sóc đàn chiên của mình.  Ngay cả trước khi loài người rơi vào vòng tội lỗi, Chúa Cha đã có ý định sai Con của Người đến với chúng ta, để làm cho chúng ta được tràn đầy sự sống Thiên Chúa và đem chúng ta về trong sự hiện diện của Người.

          Nghe Chúa Giê-su tuyên bố Người là “Tôi Hằng Hữu”, chúng ta cảm thấy tâm hồn rạo rực với bảo đảm rằng chúng ta đang ở một nơi yên hàn.  Danh hiệu ấy nói với chúng ta rằng Thiên Chúa vĩnh cửu biết rõ từng lúc trong cuộc sống chúng ta và Người ở với chúng ta trong mọi tình huống.  Đấng Hiện Hữu không bao giở rời mắt khỏi chúng ta, và điều ấy thật là tuyệt vời!  Ngay cả khi chúng ta sa ngã phạm tội và mất lòng tin, thì Chúa Giê-su vẫn sẵn sàng dẫn chúng ta trở về trong vòng tay của Cha Người.

          Tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta là thế đấy!  Hôm nay chúng ta hãy cảm tạ Người vì lòng trung thành của Người, và hãy cầu xin Chúa Thánh Thần in những chân lý ấy vào trong tâm hồn chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, thật là điều an ủi cho con được biết tình yêu bền vững của Chúa!  Xin cho lời Chúa thấm nhập tâm hồn con, để con có thể nhìn Chúa thực sự là Đấng nào:  là Con Thiên Chúa tuyệt vời và vĩnh cửu”.