Thứ Sáu tuần V mùa Chay

Suy niệm Giê-rê-mi-a 20:10-13

 

Đức Chúa hằng ở bên con.  (Giê-rê-mi-a 20:11)

 

          Có khi nào bạn cảm thấy người ta rình rập bạn không?  Hoặc có lẽ bạn cảm thấy dường như người làm cùng sở đang tìm cách hạ bạn hoặc nhạo báng bạn?  Nếu có, thì bạn cũng không cô độc đâu.  Thực ra bạn có một nhóm ủng hộ bạn rất tốt.  Cả hai bài đọc và đáp ca hôm nay đều cho chúng ta thấy những vị anh hùng đức tin:  Giê-rê-mi-a, Đa-vít và Chúa Giê-su.  Các ngài đều phải đương đầu với viêc bị bôi nhọ công khai, dọa nạt và phản bội.

          Vậy bạn sẽ phản ứng thế nào khi chính bạn ở trong tình huống giống như vậy?  Bạn có làm vang lên lời cầu xin của Giê-rê-mi-a:  “Lạy Đức Chúa các đạo binh…, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng” (Giê-rê-mi-a 20:12)?  Hoặc bạn có nghe theo lời Chúa Giê-su:  “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mát-thêu 5:44-45)?

          Bạn hãy đặt mình vào trường hợp ngôn sứ Giê-rê-mi-a,  Ông đã được trao cho sứ vụ nặng nề là công bố những lời tiên tri về việc Thiên Chúa sẽ xét xử gia đình, bạn bè và đồng bào của ông đang sống đồi trụy (Giê-rê-mi-a 4:1-4).  Ông cầu xin Đức Chúa hãy tỏ lòng thương xót, nhưng dân chúng lại trả ơn bằng cách âm mưu giết ông.  Lời cầu nguyện của Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất hôm nay ông dâng lên Chúa sau khi khám phá ra âm mưu thứ hai nhằm giết ông!

          Mặc dù Giê-rê-mi-a thêm vào một lời cầu nhỏ bé xin Chúa trả thù cho ông, nhưng ông chỉ coi đó là một sự đáp trả đối với bất công và gian ác mà thôi.  Ông trải tấm lòng tan nát ra với Chúa.  Một biểu lộ lòng tín thác như vậy đã làm đẹp lòng Chúa.  Người an ủi Giê-rê-mi-a, ban cho ông sức mạnh để tiếp tục sứ vụ, và đã cứu thoát ông “khỏi tay phường hung bạo” đang tìm hãm hại ông (Giê-rê-mi-a 20:13).

          Bạn có tin là mình có thể đến với Chúa Cha cùng một cách như vậy hay không?  Có chứ.  Chúa sẽ không bực mình khi thấy bạn chán nản tuyệt vọng đâu.  Trái lại, nhất định là tốt hơn nhiều nếu bạn nói ra thay vì cứ giữ ở trong mình.  Chúa biết tâm hồn bạn, và Người luôn sẵn sàng trải hết lòng mình ra với bạn nếu bạn cũng thổ lộ hết cho Người.

          Nếu bạn ráng mở ra con đường hai chiều, bạn sẽ bắt đầu thấy những lời cầu giận dữ và chán nản của bạn biến thành những lời cầu cảm thông và nhân hậu.  Hãy cho Chúa thời gian, Người sẽ biến đổi bạn!

 

          “Lạy Cha, con tin rằng Cha sẽ kiên nhẫn với con khi con mở lòng với Cha.  Xin Cha nghe lời con cầu nguyện, và xin dạy con biết con đường yêu thương và tha thứ”.