Thứ Sáu, ngày 2 tháng 1

Suy niệm Gio-an 1:19-28

 

Ông là ai?  (Gio-an 1:19)

 

          Các tư tế và nhóm Pha-ri-sêu gần như đúng, phải, gần như thôi.  Họ đã nhận ra nơi ông Gio-an một điều gì khác lạ, liên hệ đến những gì họ biết về Thiên Chúa.  Ông Gio-an đã sống khắc khổ trong một tình trạng khắc nghiệt và rao giảng một sứ điệp nghiêm khắc.  Ông đề nghị với họ một điều gì đó về Thiên Chúa.  Thậm chí họ còn cởi mở chấp nhận khả năng ông chính là Đấng Mê-si-a, một Ê-li-a Mới, hoặc một “ngôn sứ” người ta chờ đợi từ lâu (Gio-an 1:21).

          Nhưng Gio-an từ chối hết.  Rõ ràng ý tưởng của những nhà lãnh đạo Do-thái này về Đấng Mê-si-a không phù hợp với ý định của Thiên Chúa.  Tư tưởng của họ đặt căn bản trên sự khôn ngoan trổi vượt của thời đó, cộng thêm với cảm nghiệm riêng, ước muốn và những định kiến của họ.  Ở đây họ không phải là những người xấu, nhưng chỉ là những con người giống như chúng ta.  Chúng ta hết thảy đều có những ý tưởng về Thiên Chúa là Đấng nào, Người hành động ra sao và Người muốn gì.  Đó là những ý tưởng dựa trên sự khôn ngoan loài người chúng ta.

          Chúa hiểu.  Đúng thế, Người đã dựng nên chúng ta.  Người biết chúng ta hơn chính chúng ta biết về mình.  Do đó Người xin chúng ta hãy đến với Người, mang theo mọi ý tưởng có sẵn của chúng ta và để Người dạy chúng ta biết những ước ao, kế hoạch và ý định trong trái tim Người.  Người xin chúng ta hãy để cho tư tưởng của Người biến thành tư tưởng của chúng ta, cho dù chúng ta phải bỏ đi nhiều tư tưởng cố hữu của mình.

          Đây là một ít thí dụ về những tư tưởng chúng ta cần loại bỏ.  Có thể chúng ta nghĩ rằng mình chẳng có gì là quan trọng đến nỗi phải phiền hà tới Chúa.  Có thể chúng ta nghĩ rằng mình chẳng đáng yêu chút nào và không đáng để Người chú ý đến.  Hoặc chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta đủ thông minh sáng suốt nên không cần Chúa phải dạy dỗ chúng ta.  Hay có lẽ khi nghĩ về Cha trên trời, chúng ta lại bị ám ảnh do nhớ lại mình bị cha hay mẹ ghét bỏ, hành hạ hoặc không để ý đến.  Nhưng Chúa thật vĩ đại hơn nhiều.  Người cũng quảng đại và dễ thương hơn nhiều!

          Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thời giờ xét lại một số tư tưởng của bạn về bản thân mình.  Hãy ngồi thinh lặng với Chúa, để Người cho bạn thấy những gì Người nghĩ về bạn.  Bạn hãy mở một đoạn Kinh Thánh ưa thích và xin Người phán dạy bạn qua đoạn sách ấy và theo một cách mới.  Bạn hãy để Người cho bạn thấy Người thực sự đánh giá trị cao về bạn, và Người yêu thương bạn.  Rồi hãy để Người nhẹ nhàng và vui vẻ sắp xếp lại một số tư tưởng của bạn!

 

          “Lạy Cha, con muốn nghe Cha phán hôm nay.  Con đặt trước mặt Cha những tư tưởng của con về Cha.  Lạy Chúa, xin hãy đến dẫn dắt con trong chân lý của Chúa và dạy dỗ con”.