Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Gio-an 3:22-30

 

Còn người bạn của chú rể thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng.  (Gio-an 3:29)

 

          Ở nhiều nơi trên thế giới, buổi tiếp tân đám cưới đòi người phụ rể phải nâng ly rượu chúc mừng chú rể.  Dù đôi khi chỉ là hình thức, nhưng mấy lời chúc mừng này thường cũng là những chia sẻ cảm động về tình huynh đệ khi một người bạn chia vui với hạnh phúc của người bạn mình.  Bạn có thể gọi sự chúc mừng ấy là “thời điểm Gio-an Tẩy Giả”, bởi vì trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy ông Gio-an vui mừng trong vai trò hỗ trợ làm “người phụ rể” cho Chúa Giê-su.

          Nhưng tại Pha-lét-tin thế kỷ thứ nhất, người phụ rể còn có trách nhiệm hơn cả việc nâng ly chúc mừng nữa.  Công tác của anh là phải xem xét toàn bộ lễ cưới và phải bảo đảm là cô dâu sẽ được đem đến giới thiệu cho chú rể.  Thánh sử Gio-an ghi lại rằng người phụ rể “đứng đó lắng nghe” chàng rể (Gio-an 3:29).  Vậy có phải người phụ rể đang canh chừng ở nhà cô dâu để lắng nghe tiếng chàng rể tới gần trong đám rước dâu không?  Hay có phải anh ta đứng canh chừng tại nhà chú rể sau khi đã tháp tùng hai người về nhà chú rể, hoặc sau khi đưa hai người vào loan phòng?

          Tuy có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng điểm cốt yếu rõ ràng là:  ông Gio-an Tẩy Giả vui mừng vì đã được góp phần vào một cuộc kết hợp hạnh phúc.  Việc ông làm phép rửa đã chuẩn bị một dân tộc để làm tân nương cho chàng rể là Chúa Giê-su.

          Chúa không kêu gọi hầu hết chúng ta phải đi vào hoang địa giống như ông Gio-an Tẩy Giả.  Nhưng Người mời gọi chúng ta hãy dọn đường cho người khác đến với Chúa Giê-su.  Dĩ nhiên điều này chỉ thực hiện được nếu chúng ta là những người bạn hữu với Chúa Giê-su và thực tình yêu mến Người.  Làm bạn hữu với Thiên Chúa, ai có thể tưởng tượng nổi đặc ân như vậy?  Thế mà Chúa Cha đã sai Con của Người đến không phải vì lý do nào khác ngoài lý do đặc ân này.  Rồi chính Chúa Giê-su cũng đưa ra lời mời gọi và chỉ cách cho chúng ta:  “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hành điều Thầy truyền dạy” (Gio-an 15:14).

          Vậy hôm nay, chúng ta hãy làm cho tình bạn với Chúa Giê-su được sâu đậm hơn bằng cách hết sức cố gắng bước theo Người.  Chúng ta hãy tìm cách nới rộng thêm liên hệ bạn hữu bằng cách làm chứng cho những người chung quanh chúng ta thấy.  “Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ Con Chiên” (Khải Huyền 19:7).

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã làm cho thánh Gio-an Tẩy Giả được tràn đầy tình yêu của Chúa và ban cho ngài sức mạnh để dọn đường cho Chúa.  Xin Chúa giúp con theo gương ngài mà vui vẻ và trung thành phục vụ.  Xin Chúa đưa con đến gần Chúa Giê-su hơn, để con cũng có thể lôi kéo người khác tới với Người”.