Thứ Hai sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Mát-thêu 4:12-17,23-25

 

Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.  (Gio-an 4:12)

 

          Thật đáng lo ngại cho Chúa Giê-su khi Người nghe tin ông Gio-an, một người khiêm tốn mà Chúa Giê-su gọi là người “còn cao trọng hơn cả vị ngôn sứ nữa”, đã bị cầm tù vì rao giảng sứ điệp sám hối.  Nhưng thay vì để cho sợ hãi trấn áp, Chúa Giê-su đã bước vào hành động, tiếp tục vị trí ông Gio-an đã rời bỏ:  “Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng:  ‘Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần’” (Mát-thêu 4:17).

          Quyết tâm của Chúa Giê-su dạy chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không khi nào lùi bước hoặc tuyệt vọng trong những kế hoạch của Người.  Vừa khi một người tôi tớ bị nộp thì người khác lập tức thế chỗ.  Vừa khi một trở ngại xuất hiện thì một con đường lập tức xuất hiện.  Cách thức này lập đi lập lại trong suốt lịch sử cho thấy Chúa là Đấng luôn chủ động làm cho kế hoạch của Người được hoàn tất.  Chúng ta nhận thấy điều này trong sự tiếp nối các ngôn sứ thời Cựu Ước cũng như trong các câu chuyện về tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác, Gia-cóp và Giu-se.  Chúng ta cũng thấy điều ấy trong Tân Ước, từ việc khai sinh Giáo Hội vào lễ Hiện Xuống bước sang Công Vụ Tông Đồ.

          Không gì cản được đường Chúa đi.  Người luôn tiến tới, luôn mời gọi chúng ta tiếp tục tiến đến với Người.  Có thể đáng lo ngại nếu chúng ta chỉ nhìn thấy từng phần nhỏ trong kế hoạch của Chúa đang khai mở.  Ngay đến ông Gio-an lúc ngồi trong tù cũng không nắm vững được.  Nên ông đã sai môn đệ đi hỏi Chúa Giê-su:  “Ngài có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một Đấng khác nữa?” (Mát-thêu 11:3).  Rồi Chúa Giê-su đã trả lời cho Gio-an điều Người muốn nói với chúng ta:  Người cho thấy tất cả những gì Người đã làm để chứng tỏ công việc Thiên Chúa làm.

          Nhìn lại đời mình có lẽ sẽ cho thấy những dấu chỉ Thiên Chúa hành động.  Bạn có lo lắng cho ngày mai không?  Bạn hãy bình tĩnh và nhớ lại rằng Chúa đang ẩn ở góc nào đó.  Người thấy tương lai và Người đã hoạt động ở đó rồi.  Bạn có cảm thấy mình đang bế tắc không?  Đừng lo.  Chúa đang hành động giúp bạn giải quyết.  Hãy tiếp tục tin và tín thác nơi Người.  Bạn hãy tập trung chuẩn bị tâm hồn nhờ cầu nguyện, đế lắng nghe và đáp lại Chúa.  Đến giờ của Người và theo cách thức của Người, Người sẽ “giải thoát” bạn để bạn có thể đi bước kế tiếp mà theo Người.  Rồi bước kế tiếp.  Rồi bước kế tiếp nữa.

 

          “Lạy Chúa, tương lai của con ở trong tay Chúa.  Xin Chúa dẫn dắt con tiến tới, từng bước một theo như kế hoạch của Chúa dành cho con”.