Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Lu-ca 5:12-16

 

Người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.  (Lu-ca 5:16)

 

          Mỗi khi Đức Giáo hoàng viếng thăm một nơi tại một quốc gia, dân chúng lũ lượt kéo đến hằng giờ trước, có khi vài ngày trước khi ngài tới.  Hằng ngàn người đứng dọc theo hai bên đường chờ xe của ngài đi tới để được trông thấy ngài.  Do đó khi đọc trong Kinh Thánh nói đến “đám đông dân chúng” tụ họp lại để nghe Chúa Giê-su giảng dạy và chữa lành (Lu-ca 5:15), chúng ta hiểu được thật là khó cho Chúa di chuyển và có cơ hội ở một mình, để tiếp tục lắng nghe Cha trên trời!  Vậy Chúa Giê-su đã làm thế nào để giữ được bình an, yên tĩnh và tuân theo thánh ý Thiên Chúa giữa đám đông ồn ào ấy?

          Đó là nhờ cầu nguyện.  Khi người ta đồn rằng Chúa Giê-su đã chữa lành người bị phong cùi và đám đông họp lại chung quanh Người, thì Người “lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện” (Lu-ca 5:16).  Cầu nguyện, thứ cầu nguyện thân mật, bồi dưỡng và củng cố, là nền móng cho tất cả những điều Người làm.  Cầu nguyện giúp Người biết khi nào phục vụ và khi nào rút lui, khi nào quở trách và khi nào ủi an.  Cầu nguyện đổi mới sức mạnh của Chúa Giê-su, làm cho tâm trí Người tươi mát và đổ đầy tin tưởng vào tâm hồn Người.  Nhưng trên hết, cầu nguyện giúp Người liên kết mật thiết với tình yêu vững bền của Chúa Cha.

          Điều khích lệ dành cho Ki-tô giáo là:  việc cầu nguyện tha thiết, cá nhân và đem lại sự sống mà Chúa Giê-su đã thực hành cũng là điều hết thảy chúng ta có thể làm được!  Lại nữa, Chúa rất mong mỏi chúng ta cầu nguyện như thế.  Người yêu thích thấy chúng ta đến với Người lúc chúng ta thiếu thốn.  Người vui sướng nói với chúng ta với tính cách cá nhân, hoặc để dẫn dắt, dạy dỗ chúng ta biết về Người, hoặc đưa chúng ta vào những đường lối mới để phục vụ Người.  Trong ưu phiền cũng như hạnh phúc, sợ hãi hay tạ ơn, tội lỗi hay bất an, chúng ta đều luôn được đón tiếp để trở về với Cha chúng ta.

          Cầu nguyện thực ra dễ dàng như nói chuyện với bạn thân vậy.  Khi chúng ta nói với Chúa, thì Người sẵn sàng đáp lời.  Có lẽ một dòng Kinh Thánh đến trong tâm trí chúng ta, hoặc chúng ta nhận biết một tình huống vừa xảy ra theo một ánh sáng mới, hoặc ý thức được sự bình an trong thinh lặng của tâm hồn.  Khi chúng ta nghỉ ngơi với Chúa trong cầu nguyện, ân sủng của Người sẽ tràn đầy nơi chúng ta, giúp chúng ta thêm năng lực để theo Người.  Dù hoàn cảnh chúng ta thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể hy vọng được đầy tràn và đổi mới giống như Chúa Giê-su, nếu chúng ta biết lui vào nơi thinh lặng để cầu nguyện.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin đem con vào sâu hơn trong sự sống và tình yêu của Chúa Giê-su.  Con muốn biết được trái tim và đường lối của Chúa Cha, cũng như cảm nghiệm được sự sống của Người khi con cầu nguyện hôm nay”.