Thứ Tư sau lễ Hiển Linh

Suy niệm 1 Gio-an 4:11-18

 

Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi.  (1 Gio-an 4:18)

 

          Mới đây một buổi trong loạt chương trình truyền hình dành cho trẻ em bị cấm do các đài truyền hình Úc châu.  Lý do không phải vì nội dung gây gương xấu, nhưng chỉ vì nó vô lý.  Đoạn truyền hình dạy trẻ em đừng sợ nhện.  Đối với quốc gia mà chương trình truyền hình này được thực hiện tại đó thì không có gì trở ngại cả.  Nhưng tại những quốc gia như nước Úc, nơi có rất nhiều loại nhện độc, thì trẻ em rất cần phải biết sợ nhện!

          Cảm thấy sợ hãi có thể là điều đúng và thích hợp khi một điều gì xấu sắp xảy ra, dù đó chỉ là sợ nhện cắn, sợ một thứ hậu quả tiêu cực nào đó, hoặc thậm chí sợ một “hình phạt” như thánh Gio-an nói đến trong bài đọc hôm nay.  Sợ hãi là điều tự nhiên, một phản ứng lành mạnh trước một đe dọa đích thực.

          Nhưng sợ hãi có thể sổ chuồng và bắt đầu bám chặt lấy những lãnh vực khác trong cuộc sống chúng ta.  Nếu chúng ta không biết nhận định cho đúng, sợ hãi có thể ảnh hưởng trên những phương diện Chúa muốn chúng ta phải vui mừng và phấn khởi, thí dụ nghĩ đến tương lai, vấn đề tương quan với Chúa, hoặc tương quan với những người thực sự yêu thương chúng ta.

          Những sợ hãi không đúng chỗ cần được loại bỏ.  Chúa giúp chúng ta!  Mặc dù bạn có thể cảm thấy sợ hãi ẩn núp trong tâm hồn bạn, đợi đúng lúc sẽ làm cho các hy vọng và ý tưởng của bạn bị trật đường rày, thì đó không phải là kế hoạch của Chúa dành cho bạn đâu.  Nhưng Người muốn bạn hãy ý thức sâu xa về sự yên hàn trong tình yêu của Người.  Người muốn chiếu ánh sáng của Người vào những nơi giấu ẩn trong bạn và xua sợ hãi ra khỏi những nơi nó hoành hành.  Bạn không cần phải sợ hãi.  Tình yêu và sự che chở của Cha trên trời luôn ở sẵn đấy mọi ngày, mọi tuần và mọi năm sắp tới.  Bạn hãy nhớ rằng mọi sợ hãi đều đặt nền móng trên một thứ hình phạt hoặc hậu quả tiêu cực.  Nhưng đối với ai luôn yêu mến Chúa thì không còn hình phạt nào cả.  Không đe dọa, không sự dữ nào có thể thắng được tình yêu ấy.

          Vậy khi nguy hiểm và điều không chắc chắn ló hiện, bạn hãy nương tựa vào tình yêu Chúa yêu thương bạn.  Khi bạn ở trong tình yêu ấy, sợ hãi sẽ lui dần.  Rồi ngay cả khi bạn không sợ hãi, thì cũng cứ chú tâm đến tình yêu ấy.  Hãy vui hưởng tình yêu ấy, thoải mái với tình yêu ấy và đem tình yêu ấy đến cho thế giới.  Sợ hãi sẽ mất chân đứng, còn bạn sẽ cảm thấy được sự tự do của Chúa nhiều hơn nữa!

 

          “Lạy Chúa, xin luôn nhắc nhở con nhớ đến tình yêu vững bền của Chúa.  Xin Chúa hãy đến và làm cho con được mạnh dạn để xua tan đi những hãi sợ”.