Chúa Nhật tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mác-cô 13:33-37

 

Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức.  (Mác-cô 13:33)

 

         Mùa Vọng khởi đầu với lời kêu gọi hãy tỉnh thức như vậy đó.  Tuy nhiên lại có một nhóm người chẳng cần bất cứ thứ nhắc nhở nào, đó là trẻ em!  Chúng vẫn chăm chú coi những quảng cáo trong TV, tìm tòi trong internet và chúi đầu vào những danh mục hàng hóa dài thoòng để kiếm những món quà chúng thích.  Ước gì người lớn chúng ta biết bắt chước ý thức ngưỡng mộ và năng nổ của chúng.

         Phải, Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy tỉnh thức, nhưng để làm gì?  Để chờ đợi Chúa “xé trời mà xuống” (I-sai-a 63:19).  Người muốn chúng ta tìm mọi cách để Người có thể phá đi những rào cản ngăn cách chúng ta với Người.

         Bạn hãy suy nghĩ việc Chúa đáp lời khi dân Ít-ra-en cầu xin Người mở cửa trời.  Người đã không chỉ xé trời thôi đâu;  nhưng Người bước xuống, quy tụ chúng ta trong vòng tay của Người và mời gọi chúng ta hãy cùng Người bước vào cõi vĩnh cửu.  Thật là lòng quảng đại vô biên và không thể tin nổi!

         Bạn biết phải làm thế nào khi tặng quà cho những người mình thương yêu.  Vậy bạn mong đợi gì nơi Thiên Chúa là Cha?  Người hoàn toàn yêu thương bạn.  Người vui sướng vì bạn.  Người thích ban cho bạn những điều tốt lành.  Vậy bạn hãy tiến lên và cầu xin Người điều gì đó trong mùa Vọng này.

         Có lẽ bạn cần kiên nhẫn hơn, hoặc biết tự chế ăn uống mùa lễ lạc này.  Hãy xin Người!  Có lẽ bạn muốn cảm nhận được sự hiện diện của Người cụ thể hơn hoặc nghe Người nói trong tâm hồn bạn rõ ràng hơn.  Hãy chờ đợi!  Rồi bạn hãy tỉnh thức khi cầu nguyện.

         Bạn đừng đặt giới hạn cho Chúa Giê-su qua những món quà nhỏ mà thôi.  Nhưng hãy mở rộng cửa tâm hồn, để Người ban cho bạn những ân huệ mới và bất ngờ:  niềm vui, bình an, sự dịu dàng, viễn tượng mới, lòng can đảm.  Có thể Người không hồi đáp đúng như bạn mong đợi, nhưng cũng không sao.  Hãy để óc sáng tạo của Người làm cho bạn ngạc nhiên.  Bạn có thể chắc chắn rằng Người sẽ ban cho bạn chỉ những quà tặng nào tốt thôi, mặc dù bạn không thể nhận ra ngay được.  Nhưng cứ tin rằng nếu bạn xin, bạn sẽ nhận được và nếu tìm, bạn sẽ gặp.

 

         “Lạy Cha, con không thể chờ đợi được thấy những gì Cha làm cho con trong mùa Vọng này!  Lạy Chúa, xin Chúa hãy xé trời mà xuống thăm viếng chúng con!”