Thứ Bảy tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 9:35 – 10:1,5-8

 

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.  (Mát-thêu 9:37)

 

         Bạn hãy nghĩ về mọi hành động xảy ra trong đoạn Tin Mừng này.  Chúa Giê-su đang giảng dạy và chữa lành.  Rồi Người sai các môn đệ đi để làm cùng những điều Người đã làm.  Căn bản là Người dạy họ hãy ra đi và “xâm nhập”  toàn cõi Ít-ra-en, mang theo sứ điệp cho thấy Nước Thiên Chúa đã ở đây, rồi chứng tỏ điều ấy bằng cách thực hiện những phép lạ.

         Giống như mọi cuộc xâm nhập khác, cuộc xâm nhập này không phải tự nhiên mà thành sự được, nhưng phải chuẩn bị thật nhiều trước đó.  Chúa Giê-su không tóm cổ mười hai ông từ đám dân chúng rồi sai họ ra đi.  Nhưng Người dạy dỗ họ, chữa lành họ, huấn luyện họ.  Về phần họ, họ ngồi dưới chân Người và lắng nghe.  Họ quan sát Người thật kỹ.  Họ nhìn nhận những hiệu quả Người đem lại cho những người chung quanh họ.  Thật nhiều thời gian và cố gắng đã được đầu tư cho chuyến truyền giáo đầu tiên này, và giờ đây họ sẵn sàng lên đường.  Đã đến lúc phải thực hành.

         Đó là điều Chúa muốn chúng ta làm trong mùa Vọng.  Giống như các môn đệ Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể rất linh hoạt.  Chúng ta có thể làm thật nhiều cho giáo xứ và các hội đoàn.  Nhưng cũng như các môn đệ, chúng ta cần có những thời gian chuẩn bị, những mùa để ngồi lại thinh lặng và đón nhận Chúa Giê-su vào trong cuộc sống chúng ta.  Chúng ta cần thời gian này để trút bỏ đi tội lỗi và những tư tưởng ích kỷ, để chúng ta có thể thực hiện một cách tốt đẹp hơn công việc Chúa Giê-su trao cho chúng ta.

         Hôm nay, bạn hãy suy nghĩ xem làm sao bạn có thể biến mùa Vọng này thành một cuộc chuẩn bị thinh lặng.  Một cách để thực hiện việc ấy, là hãy ngồi yên lặng cầu nguyện, yên lặng hết sức có thể.  Bạn hãy hình dung trong tâm trí bạn một Chúa Giê-su Hài Đồng nằm thật yên trong vòng tay Mẹ Ma-ri-a.  Hãy nghĩ đến cậu bé Giê-su đang ngồi lắng nghe lời Chúa và luôn nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Cha trên trời.  Giờ đây bạn hãy mở sách Kinh Thánh và để Chúa Cha nói với bạn.  Hãy cố gắng cảm nhận sự hiện diện của Người.  Hãy để Người tràn đầy trong bạn.  Hãy để Người chuẩn bị bạn.  Người đang kêu gọi bạn tham gia vào đạo binh tình yêu của Người, vậy bạn hãy để Người trang bị cho bạn.

 

         “Lạy Chúa, này con đây đang tìm kiếm sự hiện diện của Chúa.  Xin Chúa để con lắng nghe tiếng Chúa.  Xin giúp con biết rằng Chúa đang ở với con.  Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa!”