Thứ Hai tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 8:5-11

 

Xin Ngài chỉ nói một lời.  (Mát-thêu 8:8)

 

         Giả sử bạn là một người đàn ông Do-thái sống thời Chúa Giê-su, bạn sẽ phản ứng thế nào trước lời cầu xin của viên đại đội trưởng Rô-ma?  Bởi vì bạn đang sống dưới sự đô hộ của đế quốc Rô-ma nên bạn sẽ do dự.  Tóm lại, có thể chính viên sĩ quan này đã bắt bớ hoặc giết chết một vài người láng giềng hay người nhà của bạn cũng không chừng.  Không những vậy, ông ta còn là một người ngoại giáo thờ những thần giả dối.  Bạn sẽ chẳng bảo ông ta tại sao không đến với các “vị thần” của ông mà cầu xin sự giúp đỡ?

         Nhưng Chúa Giê-su đã không mang thái độ đó đâu.  Người đối xử với người binh sĩ này với lòng cảm thông và lắng nghe khi ông ta dốc bầu tâm sự.  Rồi những gì Người nghe ông nói đã làm cho Người hết sức bỡ ngỡ:  đây quả thực là một người ngoại giáo đã có lòng tin còn lớn lao hơn rất nhiều đồng bào Do-thái!  Điều này khiến Người nói trước rằng sẽ có nhiều người Dân ngoại theo gương viên sĩ quan này và được vào Nước Thiên Chúa (Mát-thêu 8:11).

         Đây là câu chuyện minh chứng hùng hồn sự kiện Thiên Chúa đã sai Con của Người xuống, để hết mọi người đều được sống đời đời và để việc chữa lành cũng như sự toàn vẹn được thể hiện!

         Nếu Chúa Giê-su đã ân cần tử tế đối với người Dân ngoại này, thì rõ ràng Người sẽ không làm ngơ hoặc bỏ qua lời khẩn cầu của bạn.  Không đâu, sự cảm thông và lòng thương xót của Người dành cho mọi người, kể luôn cả bạn nữa.  Cho dù bạn nghĩ mình có bất xứng thế nào đi nữa, tội lỗi thế nào đi nữa, thì Người vẫn cảm thông và thương xót bạn!

         Đã bao lần chúng ta nghe nói điều này, vậy mà chúng ta vẫn thấy khó chấp nhận.  Những cảm nghĩ tủi hổ, có tội và bất xứng luôn bảo chúng ta là chúng ta đừng hy vọng hão huyền.  Rồi nếu chúng ta từng cảm nghiệm mình bị chối bỏ do chính những người mình tin tưởng, thì chúng ta có thể cho rằng Chúa Giê-su cũng sẽ đối xử với chúng ta giống như vậy thôi.  Nhưng sự thật trái ngược.  Chúa sẽ giơ tay ra để ôm lấy mọi người, những người bị lầm lạc cũng như những người mạnh khỏe và đầy tự tin.  Bất kể phải trải qua những gì thì chúng ta vẫn có thể đem đến cho Người mọi nhu cầu của chúng ta.  Chẳng có gì là khó giải quyết đối với Chúa Giê-su.

         Vậy đừng bao giờ bạn tin là mình không còn hy vọng nữa.  Chúa Giê-su đang sẵn sàng “chỉ nói một lời” thôi.

 

         “Lạy Cha, con xin dâng mọi thử thách và gian lao cho Cha.  Con tin rằng Cha có một kế hoạch hoàn hảo, nên con tín thác vào sự quan phòng của Cha.  Lạy Chúa Giê-su, xin hãy ngự đến!”