Thứ Năm tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 7:21,24-27

 

Nhà ấy cũng không sụp đổ.  (Mát-thêu 7:25)

 

         Có một gia đình nhận ra căn nhà của họ gặp nguy cơ bị ngập lụt vì những thay đổi sinh thái địa phương.  Làm cho tình trạng càng tồi tệ hơn, họ lại đi sống ở Ai-len, nơi mà một ngày đẹp trời nhất cũng có thể ào ào đổ mưa trong nháy mắt.  Mặc dù họ không kiểm soát được thời tiết, nhưng họ biết mình vẫn có thể chuẩn bị sẵn sàng.  Họ mua bao cát, học hỏi những báo hiệu và có danh sách các bạn bè đến giúp đỡ họ.  Như vậy, ngay cả khi thời tiết mưa nhiều nhất, căn nhà của họ vẫn không bị phá hủy.

         Dụ ngôn hôm nay Chúa Giê-su đã sử dụng để kết thúc Bài giảng trên núi, mô tả thái độ hai người đối phó với cùng những cơn bão tố, nhưng chỉ có một người là sẵn sàng thôi.  Bạn thấy đó, Chúa Giê-su biết người ta không cách nào tránh khỏi những khủng hoảng.   Những lúc khó khăn thế nào cũng tới, cho dù bạn có cố gắng mấy để tránh khỏi.  Nhưng không sao, bởi vì nếu áp dụng những lời Chúa Giê-su nói trong bài giảng hôm nay, chúng ta sẽ có thể thắng vượt được bất cứ cơn bão tố thiên nhiên hay thiêng liêng nào.  Nếu lời giảng của Chúa đặt nền móng cho đời sống chúng ta, chúng ta sẽ không suy sụp khi có dấu hiệu đầu tiên của khó khăn.

         Đôi khi bạn bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, thí dụ bị chỉ trích hoặc bị đối xử bất công.  Nhưng nếu bạn nhớ lại lời Chúa Giê-su nói về việc giơ má kia cho người ta đánh, thì lúc ấy thay vì đánh lại, bạn sẽ nhớ đến trái tim tha thứ của Thiên Chúa và bạn sẽ có được ơn sủng để phán ứng một cách bình an chứ không hiếu chiến và giận dữ (Mát-thêu 5:39).

         Có thể cơn bão tố bao phủ chính là cảm nghĩ bạn mất mát một điều gì mình cần có hoặc đáng được.  Thay vì suy sụp bởi lo lắng, bạn hãy để cho nền móng lời Chúa trở thành lời hứa là Cha trên trời của bạn sẽ bao bọc che chở bạn trong tất cả những gì bạn cần đến (Mát-thêu 6:25-34).

         Chúa Giê-su hứa rằng nếu bạn xin, bạn sẽ được (Mát-thêu 7:7).  Nếu bạn ghi nhớ điều này, thì việc đầu tiên bạn sẽ nhớ đến, đó là Chúa thật quảng đại biết bao.  Thay vì cố lấy sức mình mà vùng vẫy, bạn sẽ cầu xin Chúa ban ơn giúp bạn thắng vượt cám dỗ, có khả năng thực hiện việc bổn phận hoặc nghị lực để vui vẻ phục vụ.

         Chúa Giê-su chẳng tuyệt vời hay sao?  Không những Người dạy chúng ta cách sống tốt, mà Người còn hứa sẽ nâng đỡ chúng ta trong mọi cơn bão tố cuộc đời!

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con biết xây dựng trên nền móng vững chắc là Lời Chúa”.