Thứ Tư tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 15:29-37

 

Ai nấy đều ăn và được no nê.  (Mát-thêu 15:37)

 

         Bạn thử tưởng tượng đi vào một bệnh viện địa phương và bắt đầu cầu nguyện cho các bệnh nhân được chữa lành, rồi tất cả đều nhảy ra khỏi giường vui mừng la lên vì họ đã được chữa khỏi.  Bạn chẳng vô cùng ngạc nhiên hay sao?  Đúng, đó là những gì dân chúng đi theo Chúa Giê-su đã cảm nghiệm.  Họ kinh ngạc khi thấy “kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy” (Mát-thêu 15:31).

         Đi tới đâu, Chúa Giê- su cũng gặp những người đang đau khổ.  Rồi bất cứ trường hợp nào, Người cũng chỉ cảm thấy thương xót cho họ.  Tình yêu đã khiến Người thực hiện những phép lạ ấy, một tình yêu mong mỏi thấy mọi người được lành mạnh, một tình yêu ước ao đem mọi phúc lành của Nước Thiên Chúa vào đời sống của dân chúng.  Qua mỗi phép lạ, Chúa Giê-su cho người ta thấy Thiên Chúa gần gũi họ hơn là họ tưởng!  Người đã phá bỏ mọi rào cản do tội lỗi, bệnh tật và sự chết, chỉ là để ở lại với họ.

         Câu chuyện phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều cho thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta quá đỗi, nên Người không bỏ chúng ta phải đói khát hay kiệt quệ.  Hôm đó, Chúa Giê-su đã làm phép bánh, bẻ ra và chia sẻ với những kẻ đi theo Người.  Còn ngày nay, Người cũng làm cùng một việc mỗi khi chúng ta họp nhau cử hành Thánh Thể.  Giờ đây Người nuôi dưỡng chúng ta bằng Mình và Máu Thánh Người, chứ không phải bằng của ăn phần xác nữa.  Ngày xưa Người làm thỏa mãn cơn đói thể xác của dân chúng.  Giờ đây, Người làm thỏa mãn cơn đói nội tâm chúng ta, đói tình yêu, lòng thương xót, đồng hành và dĩ nhiên cả chữa lành nữa.

         Có lãnh vực nào trong cuộc sống bạn cần một phép lạ hoặc chữa lành không?  Bạn đừng sợ đến với Chúa Giê-su và cầu xin Người.  Chắc chắn những ai đã được ăn bánh và cá Người ban đều được no nê.  Cho nên bạn cứ bắt chước họ.  Hãy ngồi với Chúa Giê-su trong Thánh lễ và lắng nghe lời Người.  Hãy ngạc nhiên khi linh mục dâng lên Cha trên trời của bạn bánh thánh và chén thánh.  Rồi bạn hãy đến lãnh nhận với tất cả tâm hồn rộng mở và làm một bước nhảy vọt đức tin.  Hãy chờ đợi.  Hãy xin Chúa Giê-su cho bạn được tràn đầy và lành mạnh.  Dù bạn không thấy điều gì xảy ra lúc này, thì bạn hãy cứ tin rằng Người vẫn đang hoạt động trong bạn.  Hãy nhớ, bạn đã lãnh nhận chính Chúa Ki-tô.  Người đang ở với bạn, và Người đang ở trong bạn.  Hãy kiên nhẫn chờ đợi, rồi Người sẽ cho bạn thấy Người gần gũi bạn như thế nào.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về tất cả những phép lạ lớn nhỏ Chúa đang thực hiện trong cuộc đời con”.