Thứ Ba tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 40:1-11

 

Có tiếng hô:  “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa”.  (I-sai-a 40:3)

 

          Bạn hãy đọc lại câu Kinh Thánh này.  Câu này muốn nói gì?  Chúng ta rất thường nghĩ rằng tiếng hô đó là ở trong sa mạc.  Nhưng bạn thử nhìn lại xem.  Người hô không nhất thiết phải ở trong sa mạc.  Trái lại, ông ta đang kêu gọi những người khác ở trong sa mạc và bảo họ hãy dọn đường cho Chúa đến.

          Vậy bạn đang ở trong     sa mạc nào?  Rồi bạn làm thế nào để dọn đường cho Chúa?

          Chúng ta hãy đọc câu chuyện về một người phụ nữ để làm thí dụ.  Thy-Khanh đang chuẩn bị công việc hằng ngày thì bỗng nhiên một mắt không nhìn thấy được nữa.  Các bác sĩ rất lo lắng nên bắt chị phải qua nhiều cuộc kiểm nghiệm.  Về phần Thy-Khanh, chị càng lo lắng hơn, vì phải tiếp tục chăm sóc gia đình và công ăn việc làm.  Sẽ ra thế nào nếu có gì nghiêm trọng xảy tới?  Sẽ ra sao nếu mình bị mù hoàn toàn?  Làm sao đối phó đây?  Nhưng chị đã nghe câu Kinh Thánh trên trong Thánh lễ và câu ấy đánh động chị:  “Trong sa mạc, hãy mở ra một con đường cho Đức Chúa”.  Thy-Khanh biết mình đang ở trong một sa mạc, nhưng chị cũng biết mình phải tìm cách mở ra cho Chúa một con đường.

          Thy-Khanh quyết định làm một số thay đổi trong đời sống hằng ngày của chị.  Chị bỏ đi thì giờ xem một chương trình TV nào đó và thay thế bằng cách nghe thánh ca.  Trong khi chuẩn bị cơm tối, chị nghe những buổi học hỏi Kinh Thánh nói về đề tài tình yêu Thiên Chúa và kế hoạch của Người cho nhân loại.  Trong các giờ cầu nguyện, chị tìm tòi trong Kinh Thánh những câu chuyện nói lên lòng thương xót và quyền năng chữa lành của Chúa.  Chị đi xưng tội và xin Chúa tha thứ cho chị vì chị đã thu mình trong những khó khăn của chị.  Chị xin một số bạn bè trong giáo xứ cùng với chị cầu xin ơn chữa lành, nhưng cũng xin được ơn không sợ hãi.

          Trong vòng một tháng trời đang khi chờ đợi lần tái khám, Thy-Khanh đã nhận thấy những thay đổi thực sự.  Những sợ hãi không còn mạnh mẽ nữa.  Chị bắt đầu cảm thấy tin tưởng hơn rằng mình ở trong bàn tay Chúa, bất kể xảy ra điều gì.  Chị thấy mình gần Chúa hơn.  Khi người ta hỏi thăm chị cảm thấy thế nào, chị bắt đầu chia sẻ với họ về sự hiện diện và trung thành của Chúa, chứ không chỉ nói về sức khỏe của chị.  Thy-Khanh đã chuẩn bị cho Chúa một con đường ngay trong sa mạc của chị.  Chúa đã đến và thay đổi chị!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết đón tiếp Chúa vào trong sa mạc đời con”.