Thứ Tư tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 40:25-31

 

Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao?  Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo toàn cõi đất.  (I-sai-a 40:28)

 

          Dân Ít-ra-en cần một lời gọi hãy thức tỉnh.  Sống trong cảnh lưu đày và chung quanh là các thần dân ngoại, nên nhiều người trong họ đã bắt đầu nghĩ Gia-vê cũng chỉ là một trong số các thần ấy thôi.  Cho nên chúng ta có thể nghĩ câu chất vấn của ngôn sứ I-sai-a gần như chỉ là khôi hài, nhưng thực ra ngài rất nghiêm túc, vì dĩ nhiên là Thiên Chúa tạo dựng muôn loài.  Người ta không khi nào được phép quên Thiên Chúa là Đấng nào!

          Tuy chung quanh chúng ta không có những thần của dân ngoại, nhưng chính những áp lực của công việc bận rộn thường ngày cũng có thể khiến cho chúng ta tê cứng không cảm nhận được những thực tại sững sờ về Thiên Chúa là Đấng nào.  Chúng ta có thể quá quen thuộc với “ý niệm Thiên Chúa” đến nỗi quên rằng Thiên Chúa là thực, là quyền năng và hết sức cảm thông.  Đúng thế, nhiều người chúng ta có lẽ hằng ngày nhìn thấy tượng Chúa chịu đóng đinh, tại nhà hay tại nhà thờ.  Nhưng chúng ta có thường kinh ngạc về sự cô biên của Thiên Chúa không?  Đấng dựng nên vũ trụ lại là bạn hữu với chúng ta!  Đấng đã tách biệt trời ra khỏi đất lại là Cha chúng ta!

          Thiên Chúa không chỉ là một ý niệm trừu tượng hoặc một vị thần xa vời.  Dân Ít-ra-en bị lưu đày đã phải đương đầu với cám dỗ đưa Chúa ra lề cuộc sống họ, coi Người là “vị thần” tổ tiên họ thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem.  Một số người trong họ đã nghĩ rằng các vị thần của Ba-by-lon còn tốt hơn và thích hợp với hoàn cảnh của họ hơn.  Đừng để những điều này xảy ra cho bạn nhé!  Bạn hãy nhớ rằng Thiên Chúa chúng ta thờ phượng, Thiên Chúa của tổ tiên bạn, là một Thiên Chúa hằng sống, hoạt động và đầy quyền năng.  Người không phải là một lựa chọn có thể thay thế giữa các ứng viên.  Nhưng Người hằng hữu và mọi sự đều từ nơi Người mà có.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy để cho thực tại về Thiên Chúa, Cha trên trời của bạn, đầy tràn trí tưởng tượng của bạn.  Bạn hãy đọc bài đọc thứ nhất hôm nay lớn tiếng, chậm rãi và với tâm tình cầu nguyện, rồi xin Chúa Thánh Thần giúp bạn ngưỡng mộ sự vô biên của Thiên Chúa.  Hãy để bài đọc này kéo dài suy tư của bạn và giúp bạn nhận ra chiều sâu chiều rộng của Đấng đã dựng nên bạn và yêu thương bạn.  Rồi bạn hãy bái lạy Người.  Hãy tôn thờ Người.  Hãy tung hô sự cao cả của Người.  Làm thế, bạn sẽ thấy Người đưa bạn vào vào lòng yêu mến Chúa sâu xa hơn và vâng phục đường lối Chúa hơn.  Tình yêu Người dành cho bạn sẽ thắp sáng tình yêu thương của bạn đối với anh chị em!

 

          “Lạy Thiên Chúa toàn năng, con sấp mình trước mặt Chúa.  Con không thể tả được Chúa tuyệt vời như thế nào!  Con chỉ biết làm một điều duy nhất thôi, là kính sợ và phó thác đời con cho Chúa”.