Thứ Ba tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 21:28-32

 

Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.  (Mát-thêu 21:29)

 

          Các anh hùng đức tin thì nhiều vô kể!  Ông Mô-sê, kẻ sát nhân;  vua Đa-vít, kẻ ngoại tình;  và Giê-rê-mi-a, kẻ phàn nàn kêu trách.  Nhưng đó là những lúc ban đầu của họ thôi.       Cũng có Phan-xi-cô, kẻ ăn chơi;  I-nhã Loyôla, người binh sĩ tìm hư danh;  và Augustinô, kẻ cua gái.  Nhưng bất kể những tính xấu đó, các vị thánh này có cùng một mẫu số chung.  Giống như người con thứ nhất trong dụ ngôn hôm nay, các ngài đã thay đổi tâm hồn khiến cho cuộc sống các ngài đổi khác tận căn rễ.  Bởi vì lời “con không muốn” đã đổi thành lời “vâng, con đi”, nên các ngài đã để lại cho chúng ta một truyền thống nên thánh liên hệ với hết thảy chúng ta.

          Người ta có thể cứ cho là các vị thánh đều biết điều gì sẽ xảy ra khi họ thưa xin vâng trước lời kêu gọi của Chúa, nhưng có lẽ không xảy ra như vậy đâu.  Đúng hơn, đó là các ngài đã nghiệm thấy tâm hồn mình dần dần bớt chai đá, và mỗi lần bớt như vậy thì lời thưa xin vâng lại trở nên tin tưởng và rõ rệt hơn, dẫn tới những cuộc trở lại thật cảm động và những biến cố đổi đời.

          Mỗi ngày, hay thực ra là nhiều lần mỗi ngày, chúng ta đều phải lựa chọn đáp lại Chúa bằng tiếng thưa không hoặc xin vâng.  Đôi khi sự khác biệt giữa không và xin vâng thật rõ ràng.  Nhưng nhiều lúc khác, sự phân biệt thật là tinh tế.  Thí dụ, khi chúng ta thưa xin vâng để cầu nguyện, để đi dự Thánh lễ hoặc tỏ ra nhân ái và kiên nhẫn, là chúng ta thưa xin vâng với Đấng đã kêu gọi chúng ta.  Nhưng chúng ta có luôn biết được kết quả của việc chúng ta hồi đáp không?  Thưa không.  Chúng ta có luôn làm điều mình đã thưa xin vâng đó một cách hoàn hảo không?  Thưa không.  Nhưng Cha chúng ta không mong đợi sự hoàn hảo đâu.  Người mong đợi những tâm hồn không chai đá.

          Một trong những cách tốt nhất để bảo đảm cho một tâm hồn không chai đá, đó là đi xưng tội.  Trong bí tích này, có một ân sủng giúp loại bỏ đi mọi chống chữa hoặc thắc mắc.  Nhờ việc xưng tội, chúng ta được ơn để thưa xin vâng với Chúa thường xuyên hơn, chỉ vì chúng ta đang nếm được tình yêu của Người và chính tình yêu ấy giúp chúng ta thay đổi.

          Hôm nay, bạn hãy dành ít phút ghi lại những lần bạn đã thưa không.  Rồi bạn dùng tờ ghi ấy để đi xưng tội.  Hãy để Cha tha thứ cho bạn.  Hãy để Người làm cho bạn đầy tràn ân sủng giúp bạn khởi đầu lại.  Bạn có thể trở thành một anh hùng đức tin như Mô-sê, Augustinô và nhiều vị thánh khác!

 

          “Lạy Cha, xin Cha ban cho con một trái tim mềm, để con nghe lời kêu gọi của Cha mà đáp lại”.