Thứ Bảy tuần III mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 7:10-14

 

Tôi sẽ không xin!  (I-sai-a 7:12)

 

          Vua A-khát có khùng hay không?  Khi một ngôn sứ bảo bạn rằng Thiên Chúa muốn ban cho bạn một dấu chỉ, thì việc này giống như đang nhận một món quà bất ngờ được gói trong giấy màu đẹp đẽ.  Câu trả lời của vua A-khát chẳng khác gì Aladdin đi tìm cái đèn thần, để rồi nói với thần rằng mình chẳng có điều ước nào cả.  Nhưng Thiên Chúa đã không để cho sự do dự của vua A-khát làm cho Người phải dừng lại.  Người đã ban cho vua một dấu chỉ là lời tiên tri về một thiếu nữ sẽ mang thai một hài nhi được gọi là “Em-ma-nu-en”, Thiên Chúa ở cùng chúng ta!

          Dĩ nhiên Thiên Chúa không phải là ông thần ở trong cái chai.  Nhưng Người là Cha quyền năng và đầy yêu thương, thích chúc phúc cho con cái mình.  Mặc cho đủ mọi lý do khiến chúng ta ngần ngại không dám xin một dấu chỉ, mặc cho chúng ta lầm tưởng chỉ có người thánh thiện nhất trong những người thánh mới nghe được Chúa nói, nhưng Chúa vẫn muốn nói với chúng ta.  Người muốn chúc phúc cho chúng ta.  Người muốn can thiệp vào cuộc sống chúng ta mỗi ngày, để chúng ta có thể nhìn lại và nói:  “Tôi biết Chúa đã nói với tôi trong tình huống đó”.

          Chúa cũng muốn ban cho bạn những dấu chỉ.  Vậy bạn mong đợi những dấu chỉ nào?  Có thể đó là một điều lạ lùng như được chữa lành, nên bạn đừng ngần ngại xin Người.  Cũng có thể đó là điều có vẻ trần tục hơn, thí dụ bất ngờ trì hoãn lại những chương trình khiến cho bạn tránh được một tai nạn xe.  Hoặc có thể là một điều gây ngạc nhiên, thí dụ một lời phê bình ngây thơ của một đứa bé lại giúp cho bạn đau lòng mà nhận ra sự thật sâu xa hơn.  Đôi khi Chúa còn nói với bạn qua những cách bất ngờ và khôi hài.  Bạn hãy nghĩ tới con lừa biết nói của Bi-lơ-am (Dân số 22:22-35), hoặc ông Ghít-ôn và mớ lông cừu (Thủ Lãnh 6:36-40), hoặc bóng mặt trời lui lại mười độ cho vua Khít-ki-gia sống thêm được mười lăm năm (2 Vua 20:1-11).  Điểm cốt yếu là Chúa luôn phán dạy chúng ta!  Chúng ta chỉ cần lắng nghe tiếng Người.

          Tiếng Chúa chẳng gì có thể đo lường chính xác được.  Chúng ta không cần phải vất vả làm công việc ấy.  Đôi khi Chúa nói với chúng ta mặc dù chúng ta không đặc biệt cầu xin!  Cứ thoải mái và mở tai mở mắt.  Cứ trông đợi sự bất ngờ.  Bạn hãy xem Chúa thuộc về cuộc đời bạn ngày hôm nay như thế nào và vui trong vòng tay của Người!

 

          “Lạy Chúa, con tin Chúa muốn phán dạy con;  con tin Chúa ôm con trong cánh tay Chúa.  Xin mở tai con để con nghe được tiếng Chúa.  Xin mở mắt con để con thấy được tay Chúa hành động trong đời con”.