Thứ Hai tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 21:23-27

 

Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?  (Mát-thêu 21:23)

 

          Các vũ công lướt người đi hoặc quay tròn với vẻ duyên dáng và mau lẹ làm nhiều người chúng ta chóng cả mặt.  Chúng ta biết họ đã tìm ra một cách di chuyển mới, nhưng chúng ta khó có thể theo gương họ được.  Đó có thể cũng là cách suy nghĩ của Chúa.  Khi Chúa Giê-su đến trình bày một cái nhìn mới về Thiên Chúa, có nhiều người thấy khó chấp nhận.  Bám chặt lấy truyền thống, họ chất vấn Chúa Giê-su về quyền phát biểu thật công khai và tự do.  Nhưng thực sự vấn đề là họ quá cứng cỏi theo ý nghĩ của mình nên không thể hiểu được những điều mới mẻ Chúa Giê-su nói hoặc làm.

          Vì những người này coi trọng những lối giải thích đã được trân quí từ lâu đời, nên họ không nhận ra được Thiên Chúa quả thực nhân từ, độ lượng và đầy cảm thông.  Cho nên họ nhìn Chúa Giê-su như là kẻ thù chứ không phải bạn hữu.  Hoi coi những lời Người nói như là đe dọa cho địa vị của họ chứ không phải là lời mời gọi họ cảm nghiệm Thiên Chúa một cách mới mẻ và sâu xa hơn.

          Chúng ta cũng có thể thấy khó chấp nhận những tư tưởng của Thiên Chúa, nhất là khi chấp nhận có nghĩa là phải dẹp bỏ những định kiến của chúng ta.  Thí dụ bạn hãy nghĩ đến việc canh tân Giáo Hội mà thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII đã khai mạc với công đồng Vatican II.  Khi Công Đồng khai mạc năm mươi năm trước đây, một số lãnh vực thừa tác vụ đã được mở ra cho giáo dân.  Vả lại, từ đó trở đi, người giáo dân đã có thể lãnh nhận rất nhiều công việc nhà Chúa đến nỗi quả như là một phép lạ vậy!  Nhưng luôn luôn có một số ít người lại nhìn những cởi mở này với cảm giác vừa sợ vừa lo.

          Chúa luôn mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan với Người cách mới mẻ, sâu xa và phóng khoáng hơn.  Chúa Giê-su đã đến trần gian này để giúp cho mối tương quan ấy được thể hiện nơi bạn.  Bạn chỉ cần dẹp đi những tư tưởng và đường lối cũ rích của mình để đón nhận đường lối mới của Người.  Bạn chỉ cần ưa chuộng đường lối của Người hơn những đường lối khác, ngay cả khi bạn chưa quen hoặc còn xa lạ với đường lối của Người.  Bạn đừng cưỡng lại, đừng ngạc nhiên, nếu Chúa có thực hiện điều gì bất ngờ.  Bạn hãy luôn nhớ:  Người là một Thiên Chúa đầy óc sáng tạo, gây ngạc nhiên và không thể bị kiềm chế.  Người có toàn quyền thức tỉnh chúng ta nhiều lần, tất cả chỉ vì muốn đem chúng ta đến gần Người!

 

          “Lạy Cha, những tư tưởng và đường lối của Cha đều vĩ đại, nhân từ và đầy sáng tạo hơn những tư tưởng của con.  Con nhận lời Cha mời gọi con hãy hiểu biết về tình yêu và kế hoạch của Cha một cách mới mẻ”.