Thứ Tư tuần III mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 1:1-17

 

Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu ông Áp-ra-ham.  (Mát-thêu 1:1)

 

          Đó là một gia đình có những kẻ gian dối, ngoại tình, giết người, phạm thượng… Thực là một số phận khốn khổ!  Vậy mà một thành viên nổi danh nhất xuất phát từ gia hệ này lại không hề mắc một trọng tội nào như thế cả!  Hoàn toàn ngược lại.  Thành viên ấy chính là Thiên Chúa làm người.

          Tại sao bạn lại nghĩ Thiên Chúa chọn một đám tổ tiên không ra gì như thế cho Con Một Người?  Việc này có phải là giải quyết tốt nhất hay không?  Theo một ý nghĩa nào đó thì đúng như vậy!  Bất kể trên giấy tờ, dù gia đình tốt hay xấu thì họ vẫn là những con người sa ngã và bất toàn.

          Trải bao thế kỷ, lịch sử Kinh Thánh cho chúng ta thấy Thiên Chúa thường không chọn những người can đảm nhất hoặc mạnh mẽ nhất, thậm chí cả những người thánh thiện nhất, để thi hành kế hoạch của Người.  Nhưng Người chọn những kẻ tầm thường và tội lỗi.  Và như thế, Chúa Giê-su đã sinh ra trong dòng tộc bất toàn ấy, nhưng là một dòng tộc đã được ân sủng Thiên Chúa thánh hóa.  Chúa có thể thực hiện mọi sự.  Đúng vậy, Người thích làm cho chúng ta được đầy tràn tình yêu chan chứa của Người, mặc dù chúng ta chỉ là những chiếc bình nứt vỡ.

          Bạn có cảm thấy bất xứng khi được tham gia vào kế hoạch của Thiên Chúa không?  Có chứ!  Tất cả chúng ta đều bất xứng.  Tuy nhiên dù lý lịch của chúng ta hay gia hệ chúng ta có vết nhơ, thì điều ấy cũng không ngăn cản được Chúa ban cho chúng ta một căn tính mới là làm con cái Người.  Tất cả những ai được rửa tội nhân danh Chúa Ki-tô đều được tháp nhập vào gia hệ không tì vết ấy.

          Chúa đã lấy quyền năng Người mà cứu chuộc một gia hệ đê tiện và bất xứng.  Rồi Người đã sử dụng gia hệ này làm yếu tố quan trọng trong kế hoạch của Người.  Người cũng sẵn sàng để làm điều ấy với bạn.  Bạn dư khả năng để đem Chúa Ki-tô đến cho thế giới, giống như vua Đa-vít, Sa-lô-môn, ông Mô-sê và tất cả những người khác đã làm.

          Vậy bạn hãy đến với Chúa để xin Người cho bạn thấy kế hoạch Người dành cho đời bạn.  Người có muốn bạn hãy đem Chúa Ki-tô đến với ai trong đời bạn không?  Bạn có để cho Người đổi mới lòng nhiệt thành của bạn để chia sẻ Tin Mừng không?  Bạn thuộc về dòng tộc vương giả, và không có gì là không thể đối với Thiên Chúa!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con tham dự vào gia đình Cha.  Xin giúp con thực hiện vai trò của con trong kế hoạch vĩ đại của Cha.  Mặc dù con bất xứng, nhưng xin cho con làm ánh sáng soi cho thế giới”.