Thứ Hai tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:46-56

Ngày 22 tháng 12

 

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả!  (Lu-ca 1:49)

 

          Quả thực Đấng Toàn Năng đã thực hiện những điều cao cả cho Mẹ Ma-ri-a!  Do đó, bài ca ngợi khen tuyệt vời của Mẹ đã nảy sinh từ một tâm hồn đầy lòng kính sợ trước sự cao cả của Chúa và sự vĩ đại của việc Người đang hoạt động nơi Mẹ.  Người con gái Ít-ra-en khiêm nhường này đã không lầm tưởng việc Chúa tuyển chọn Mẹ làm Mẹ của Con Một Người với bất cứ công trạng riêng nào của Mẹ cả.  Trái lại, Mẹ nhận ra rằng Chúa đã “đoái thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn” (Lu-ca 1:48) và Mẹ hiểu tất cả đều là công nghiệp của Chúa.  Với hết tâm hồn, Mẹ Ma-ri-a đã chúc tụng và ngợi khen Chúa khi Mẹ tuyên dương sự cao cả của Người (1:46).  Khâm phục trước mầu nhiệm sâu xa đang diễn ra trong Mẹ, Mẹ vui mừng trong Đấng Cứu Độ Mẹ (1:47).

          Chỉ còn vài ngày nữa, chúng ta sẽ mừng Ngôi Lời giáng sinh, để thể hiện lời sứ thần đã nói với Mẹ Ma-ri-a.  Điều gì tốt hơn cả để giúp chúng ta chuẩn bị và mở tâm hồn đón nhận Đấng Cứu Độ cho bằng hãy bắt chước gương Mẹ Ma-ri-a trong những ngày này mà chúc tụng Chúa và vui mừng trong Người?

          Suy niệm về sự nhân lành của Chúa, đọc Kinh Thánh để nhớ lại lời Chúa đã hứa với chúng ta, năng nghĩ về Người trong ngày sống, đó là những cách chúng ta chúc tụng Chúa, những cách làm cho Người nên vĩ đại hơn trong tâm hồn chúng ta.  Chúng ta ngợi khen Chúa khi chúc tụng Người, kể lại những ơn phúc Người ban và cảm tạ Người.  Chúng ta ngợi khen Chúa khi làm chứng cho công việc Chúa đã thực hiện nơi chúng ta và chia sẻ về Người với những anh chị em chung quanh.  Giống như việc nhập thể của Chúa Ki-tô đã khiến cho Mẹ Ma-ri-a ngợi khen và hoan hỷ trong Chúa, những điều cao cả Chúa thực hiện nơi chúng ta cũng khiến chúng ta phải chúc tụng Chúa và làm cho chúng ta được vui mừng trong sự nhân lành và thương xót Người tỏ ra với chúng ta.

          Trong bốn ngày còn lại của mùa Vọng, bạn hãy đọc kinh Magnificat của Mẹ.  Bạn hãy lấy kinh đó như là lời kinh của chính bạn khi bạn nhớ lại những cách thức đặc biệt Chúa đã “đoái thương nhìn tới” bạn và làm cho bạn những điều cao cả.  Thánh Ambrôsiô, một trong các giáo phụ của Giáo Hội đã viết:  “Xin cho tâm hồn Mẹ Ma-ri-a ở trong mỗi người anh chị em, để tuyên dương sự cao cả của Chúa.  Xin cho tâm trí Mẹ ở trong mỗi người anh chị em để anh chị em được vui mừng trong Chúa”.

 

          “Lạy Đấng Cứu Độ Toàn Năng của con, Chúa thật là vĩ đại!  Con xin hợp lòng hợp tiếng cùng Mẹ Ma-ri-a chúc tụng Chúa và vui mừng trong sự nhân lành và yêu thương của Chúa đối với con”.