Chúa Nhật Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 20:1-9

 

Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.  (Gio-an 20:9)

 

          Trong phép lạ đầu tiên tại Ca-na, Chúa Giê-su đã biến nước thành rượu.  Thánh Gio-an nói rằng phép lạ đã “bày tỏ vinh quang của Người, và các môn đệ đã tin vào Người” (Gio-an 2:11).  Chính dấu lạ đã gợi lên niềm tin. 

          Mô thức dấu lạ bày tỏ vinh quang và vinh quang gợi lên niềm tin được lập đi lập lại trong Tin Mừng Gio-an.  Thí dụ, việc chữa lành con trai viên quan cận vệ của nhà vua là “dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm” khiến cho ông và cả nhà đều tin (Gio-an 4:54).  Khi Chúa Giê-su làm cho bánh và cá hóa nhiều, những kẻ chứng kiến phép lạ đã nói:  “Hẳn ông này là vị ngôn sứ” (6:14).  Khi Người chữa lành anh mù từ thuở mới sinh, anh ta nói:  “Thưa Ngài, tôi tin” (9:38).  Khi Chúa cho anh La-da-rô sống lại từ kẻ chết, thì “dân chúng đi đón Người, là vì họ nghe biết Người đã làm dấu lạ đó” (12:18).

          Nhưng dấu lạ vĩ đại nhất trong các dấu lạ này là sự phục sinh của Chúa Giê-su.  Chúa Nhật Phục Sinh là ngày quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử.  Đó là tột đỉnh kế hoạch cứu độ vinh quang của Thiên Chúa và là nền tảng tất cả đức tin của người Công giáo chúng ta.  Tuy nhiên, dù là một dấu lạ sinh động như thế, nhưng chúng ta có thực sự biết nhiều về dấu lạ này không?  Chúng ta để cho dấu lạ này đem chúng ta tới đức tin sâu xa hơn và vui mừng hơn như thế nào?

          Bạn đừng bằng lòng với những gì bạn biết nhé!  Dù cho bạn có biết nhiều chăng nữa, bạn cũng cứ tìm kiếm thêm những soi sáng và mặc khải.  Hôm nay là ngày hoàn hảo để bạn dành ra chút thời giờ mà đọc ít nhất một trình thuật Tin Mừng về Chúa Giê-su sống lại.  Nếu được, bạn hãy đọc cả bốn trình thuật.  Bạn hãy làm như bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là chạy tới mộ.  Hãy ở lại đó cho đến khi bạn nghe Chúa Giê-su gọi tên bạn.  Bạn hãy tôn kính ngày hôm nay.  Hãy ăn mừng ngày hôm nay.  Hãy nhớ rằng ngày hôm nay không chỉ là về Chúa Giê-su;  nhưng cũng là về sự sống mới Người ban cho bạn.  Cho mọi người!  Tất cả chúng ta là những người đã được rửa tội trong cái chết của Chúa thì cũng được rửa tội để được hưởng sự phục sinh vinh hiển của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì dấu lạ vĩ đại là sự phục sinh của Chúa.  Lạy Chúa, con tin;  xin Chúa giúp con tin, tín thác và yêu mến nhiều hơn nữa”.