Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 3:11-26

 

Thưa đồng bào Ít-ra-en, sao lại ngạc nhiên về điều đó?  (Công Vụ Tông Đồ 3:12)

 

          Đó là điều ông Phê-rô hỏi dân chúng tụ tập lại khi thấy ngài chữa lành cho một người què từ khi mới sinh.  Phải, tại sao họ lại ngạc nhiên?  Suốt cả đời họ, họ đã tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Đấng chữa lành và giải thoát.  Vậy tại sao phản ứng còn kéo dài khi người ta thấy Thiên Chúa chữa lành cho một người nhờ lời cầu nguyện của một nhóm tín hữu giống như họ?

          Thường có một khoảng cách giữa điều chúng ta tuyên bố là thật và điều chúng ta thực sự tin tưởng trong cuộc sống của mình.  Chúng ta trung thành và nhiệt tình cầu nguyện cho bạn bè và người thân đang yếu đau, nhưng có thể chúng ta chẳng hy vọng họ sẽ khả quan hơn, ít nhất một cách đáng kể.  Rồi nếu Chúa thực sự can thiệp và chữa lành hay cho phục hồi cách nào đó, thì chúng ta lại ngạc nhiên.  Xét theo lý lẽ, chúng ta có thể tự hỏi:  “Tại sao tôi lại ngạc nhiên?  Đó chẳng phải là điều tôi đã cầu xin trước kia hay sao?”

          Cũng là thật, như ông Phê-rô tuyên bố, Thiên Chúa có những mục tiêu còn lớn lao hơn cả việc phục hồi thể xác.  Người muốn chữa lành mối quan hệ đổ vỡ giữa Người với dân của Người.  Người muốn hiệp nhất họ với Người và với nhau trong những cách thức sâu xa hơn.  Chúng ta không nên giới hạn những lời cầu xin của mình vào những việc chữa lành thể xác mà thôi;  nhưng có nhiều phúc lành khác Chúa muốn ban xuống cho chúng ta.

          Vậy chúng ta nên cầu nguyện như thế nào?  Trước hết, bạn hãy bắt đầu với những người ở ngay trước mắt bạn.  Hãy chọn lấy một hoặc hai người bạn biết họ có nhu cầu, cả thể xác lẫn thiêng liêng, và cam kết cầu nguyện cho họ mỗi ngày cho đến khi bạn thấy có kết quả.  Rồi khi cầu nguyện, bạn hãy tự nhắc nhở mình là đang đem họ đến với Chúa Giê-su, Chúa Phục Sinh.  Bạn không chỉ ước nguyện, mà là đang cầu nguyện!

          Thường chúng ta rất có thể nghĩ rằng việc chữa lành của người khác tùy thuộc vào đức tin của chúng ta là những người chuyển cầu.  Điều này cũng đúng một phần, nhưng chỉ một phần thôi.  Chúa đang nghe mọi lời cầu nguyện của chúng ta và Người đáp lời.  Cuối cùng bạn hãy chắc chắn phải cảm tạ Chúa Giê-su vì hoạt động của Người nơi những người ấy, ngay cả trước khi bạn thấy xảy ra điều gì.  Bạn hãy nói với Người là bạn tin, và tín thác vào quyền năng hành động của Người!

          Hãy kiên trì cầu nguyện, rồi bạn cũng sẽ “ngạc nhiên” (Công Vụ Tông Đồ 3:12)!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin vào tình yêu Chúa dành cho con và mọi người con gặp gỡ”.