Thứ Sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 21:1-14

 

Tôi đi đánh cá đây.  (Gio-an 21:3)

 

          Việc Chúa Giê-su sống lại đã để lại quá nhiều điều khiến các môn đệ suy nghĩ.  Tuy nhiên dù mọi sự đã thay đổi, nhưng bài Tin Mừng hôm nay cho thấy một số điều vẫn y nguyên.  Phê-rô và những người khác vẫn ăn uống.  Họ vẫn phải chăm sóc gia đình.  Và điều lạ nhất, đó là họ vẫn còn có thể tin Chúa Giê-su sẽ làm những điều lạ lùng trong cuộc đời họ.

          Đây không phải lần đầu tiên Chúa Giê-su giúp Phê-rô và các bạn ông có được mẻ lưới lạ.  Điều tương tự đã xảy ra ngay thời họ bắt đầu làm môn đệ Chúa (Lu-ca 5:1-11).  Nhưng giờ đây tại cuối thời gian họ ở với Chúa cũng như Người sắp sai họ đi rao giảng và xây dựng Giáo Hội, Người cho họ thấy Người không có ý bỏ họ một mình.  Người sẽ lên trời, nhưng Người sẽ còn ở với họ.  Người sẽ tiếp tục mở ra cho họ những chân trời mới và sáng lạn hơn.

          Nhiều người trong chúng ta có những kinh nghiệm về Chúa đã hoạt động trong cuộc đời họ.  Có lẽ đó là một cuộc chữa lành hoặc trở lại quan trọng.  Có thể là một ý thức dần dần về sự hiện diện của Người đã làm thay đổi lối suy nghĩ của chúng ta.  Có thể Người giúp hàn gắn một mối tương quan đổ vỡ.  Đó là những cảm nghiệm tuyệt vời mà chúng ta trân quý.  Nhưng chưa hết chuyện đâu!  Bài Tin Mừng hôm nay bảo chúng ta rằng khi Chúa bước vào cuộc đời chúng ta, thì nhiều điều sẽ thay đổi và cứ tiếp tục thay đổi.  Từng bước, từng giai đoạn, Chúa Thánh Thần hành động để đưa chúng ta đến gần Chúa Giê-su hơn.  Thậm chí những bình diện cuộc sống hằng ngày cũng có thể mang một ý nghĩa mới mẻ và sâu xa hơn, chỉ vì Chúa hiện diện.

          Lúc này có phải Chúa đang bước sâu hơn vào cuộc sống bạn không?  Phải!  Một khi Người đã bước vào, thì Người muốn bước vào hơn thế nữa.  Người muốn ban cho bạn một ý thức mạnh mẽ hơn rằng bạn thuộc về Người.  Người muốn củng cố tình bạn mà bạn đang có với Người.  Người muốn hướng dẫn bạn trong công việc và trong gia đình bạn.  Mỗi ngày Người xin bạn hãy thả lưới xuống biển ơn thánh của Người, để bạn có thể nhận được những phúc lành sâu xa hơn mãi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con biết Chúa có rất nhiều điều muốn ban cho con.  Xin giúp con đừng tự mãn với những gì con đang có.  Lạy Chúa, con muốn làm một người nhận lãnh ơn Chúa càng nhiều càng tốt!”