Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 24:13-35

 

Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?  (Lu-ca 24:17)

 

          Gặp gỡ ai thì cứ gặp ở trong tình huống của họ.  Đó là điều Chúa Giê-su làm trong bài đọc Tin Mừng hôm nay.  Người gặp hai người môn đệ trên đường Em-mau và cùng đi với họ mấy dặm đường.  Ngài dành thì giờ để lắng nghe câu chuyện của họ trước khi đưa ra những ý kiến riêng của Người.  Rồi suốt dọc đường, Người không hề cho họ biết Người là ai.  Rõ ràng có rất nhiều điều được giữ lại để xem câu chuyện của họ muốn nói về ai.

          Nhưng nếu ta gặp gỡ những người đang ở trong tình huống của họ chứ không phải chỉ lắng nghe họ mà thôi, thì sẽ còn nhiều điều hơn thế nữa.  Khi lắng nghe hai người môn đệ này, Chúa Giê-su xác định đâu là vấn đề của họ và Người giúp họ đối diện với nỗi ưu phiền của họ.  Họ đã không hiểu rằng chính điều họ đang tuyệt vọng, tức đau khổ và cái chết của Chúa Giê-su, đều nằm trong kế hoạch cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa dành cho mọi người, kể cả họ nữa.  Vậy Người giải thích cho họ hiểu kế hoạch ấy bằng cách nói cho họ biết những gì Chúa Cha đã làm cho Người.

          Thực là một mẫu gương tuyệt hảo cho mọi người chúng ta khi chúng ta đáp lời kêu gọi rao giảng Tin Mừng!  Mỗi ngày chúng ta gặp gỡ những người giống như hai môn đệ đi Em-mau, những người lang thang, không chắc chắn về chính mình, hoặc đang trên đường đưa họ xa Chúa.  Cũng như Chúa Giê-su đã làm, chúng ta có thể quyết định một điều, là sẽ hiện diện với họ, tìm cách quen biết họ và xây dựng tình bạn với họ.  Bạn hãy nhớ những lời của Chúa Giê-su:  “Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm” (Mát-thêu 5:41).  Chính trong tình bạn bè chúng ta mới có thể bắt đầu chia sẻ những câu chuyện với nhau, và khi ấy cũng là lúc Tin Mừng được rao giảng!

          Đôi khi việc gặp gỡ này có thể xảy ra nhanh chóng, nhưng cũng có khi mất nhiều tháng trời.  Tuy nhiên, dù sớm hay muộn, bạn sẽ biết được khi nào là đúng lúc.  Nhưng trước khi thời điểm ấy tới, tốt nhất cần phải chuẩn bị điều gì đó.  Vậy trong lúc nào hôm nay, bạn hãy viết xuống những điều bạn sẽ nói với người khác về những gì Chúa đã làm cho cuộc đời bạn.  Rồi khi cầu nguyện, bạn sẽ gặp thấy những điểm tiếp cận giữa câu chuyện của bạn và những câu chuyện của họ.  Bấy giờ bạn sẽ biết mình phải nói gì và nói thế nào.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết đồng hành với những ai đang đi tìm Chúa.  Xin dạy con biết lắng nghe họ và chia sẻ tình yêu của Chúa với họ”.