Chúa Nhật tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 20:19-31

 

Những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.  (Gio-an 20:31)

 

          Các thánh sử viết Tin Mừng là những thần học gia tuyệt vời.  Các ngài kể lại cho chúng ta nghe thật nhiều câu chuyện vĩ đại về Chúa Giê-su, như Người nuôi năm ngàn người hoặc cho anh La-da-rô sống lại từ cõi chết.  Khi kể lại những câu chuyện này, các ngài tìm cách trình bày những thực tại thần học sâu xa, như việc Nhập Thể và ý niệm được sinh lại nhờ bí tích Rửa tội.  Tất cả những câu chuyện về các phép lạ và lời giảng sau những câu chuyện ấy thật giản dị đến nỗi một em nhỏ cũng hiểu được, nhưng lại sâu xa đến độ chúng ta không bao giờ có thể đo lường được.

          Trong câu chuyện hôm nay về ông Tô-ma, thánh Gio-an bảo chúng ta rằng đối với những người đích thân biết rõ Chúa Giê-su, đời sống đức tin có thể tựa như trò chơi xe rồng rắn lên xuống.  Trước hết, các tông đồ đã không nhìn nhận chứng từ của các phụ nữ nói về ngôi mộ trống.  Quên mất lời Chúa Giê-su đã hứa là Người sẽ sống lại, bà Ma-ri-a Mác-đa-la nghĩ có ai đó đã lấy trộm xác Chúa.  Hai môn đệ đi Em-mau thì chứng tỏ chậm tin vào Kinh Thánh.  Còn ông Tô-ma từ chối không muốn tin nếu ông không được mắt thấy tai nghe.

          Vậy đây là bài học:  cho dù đức tin chúng ta có những lúc thăng trầm thì Chúa Giê-su vẫn ở lại với chúng ta.  Người luôn đưa tay ra cho chúng ta.  Người luôn sẵn sàng kéo chúng ta lại với Người.  Người chúc phúc cho những ai không thấy mà tin.  Còn chúng ta là những đoàn người yêu mến Chúa Giê-su, tin vào Người và vui mừng với Người (1 Phê-rô 1:8).

          Một cách để làm giảm bớt đi những thăng trầm của đức tin là chúng ta hãy để cho lời Chúa – dù là câu chuyện ông Tô-ma hay một câu chuyện thiêng liêng nào khác – cư ngụ dồi dào trong chúng ta (Cô-lô-xê 3:16).  Khi đọc và suy niệm Kinh Thánh, bạn khám phá ra lời Chúa mở tâm hồn bạn ra cho Chúa Giê-su, Lời Hằng Sống của Thiên Chúa.  Lời ấy soi sáng cho bạn và đào tạo bạn.  Trải qua thời gian, bạn trở thành điều bạn đọc khi điều ấy làm cho bạn được đầy tràn đức tin, tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.

 

          “Lạy Chúa, xin mở tai con để lắng nghe lời Chúa.  Xin mở mắt con để thấy được vinh quang Chúa”.