Thứ Ba tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 3:7-15

 

Gió muốn thổi đâu thì thổi.  (Gio-an 3:8)

 

          Các nhà khí tượng học đã phát huy những dụng cụ rất tinh vi để đo lường những sức mạnh thiên nhiên giúp họ tiên đoán thời tiết.  Nhưng trong thời Chúa Giê-su, thời tiết là điều khá bí mật.  Không ai có thể ghìm nổi gió.  Bạn không biết được điểm khởi đầu của ngọn gió và nó sẽ rẽ về hướng nào.  Đó luôn luôn là điều bất ngờ.  Và như vậy, Chúa Giê-su đã dùng một hiện tượng thiên nhiên để diễn tả cuộc sống sẽ gây bất ngờ thế nào nếu bạn đi theo Chúa Thánh Thần.

          Xét bề ngoài, hoạt động của Chúa Thánh Thần dường như không luôn theo lối luận lý của con người.  Quả thực điều ấy không làm chúng ta ngạc nhiên;  những chuyện dưới trần gian đâu giống như những chuyện trên trời!  Những ước vọng dưới đất không thể báo trước hoặc phản ánh được những thực tại trên trời.  Cho nên “sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” không thể hiểu giống như sự sinh tồn trên mặt đất (Gio-an 3:7).  Đó không phải là một sự tiến triển đoán trước được đưa con người tới tình trạng cao quý hơn.  Nhưng đó là một luồng gió mạnh đến từ Thiên Chúa vì Người thích thử thách những mong muốn và đảo lộn mọi sự của con người!

          Ông Ni-cô-đê-mô đến với Chúa Giê-su để mong Người làm sáng tỏ điều Người đã giảng dạy và giúp cho ông hiểu rõ hơn.  Nhưng Chúa Giê-su không chỉ đưa ông tiến thêm một bước nữa trong đức tin, mà Người còn muốn làm đảo lộn tất cả thế giới này.  Chúa bảo ông Ni-cô-đê-mô là ông cần phải được “sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” nếu ông muốn hiểu những lời của Người (Gio-an 3:7).  Ông Ni-cô-đê-mô cần phải có một lối sống mới, được hướng dẫn do luồng gió mạnh mẽ của Thánh Thần.

          Bạn hãy nhìn lại cuộc sống mình.  Bạn thấy đâu là lãnh vực Chúa Thánh Thần đang thổi bạn tới một con đường mới?  Bạn hãy nghĩ đến lần Chúa đã làm bạn ngạc nhiên, có thể khi Người làm cho đức tin của bạn thêm sâu xa sau khi bạn chịu đựng một thời kỳ bão tố.  Có thể gia đình gặp một chuyện nguy cấp khiến mọi người hợp lại với nhau.  Có thể bạn bị mất việc, nhưng những cơ hội mới lại mở ra cho bạn.  Có thể linh mục trong giáo xứ bạn thuyên chuyển, nhưng cách giảng dạy của cha xứ mới lại giúp cho một người bạn của bạn trở về với Chúa.

          Chúa thì mình không thể đoán trước được, nhưng Người lại rất đáng tin cậy!  Mặc cho ngọn gió Thánh Thần thổi mạnh hay nhẹ, Người vẫn luôn đáp lại đức tin của chúng ta khi ban cho chúng ta thêm ân sủng và mối quan hệ sâu xa hơn với Người.  Vậy bạn hãy để cho những bài học quá khứ giúp bạn giữ vững đức tin vào hiện tại cũng như tương lai!

 

          “Lạy Chúa, bất kể gió thổi thế nào, con cũng bám chặt lấy Chúa.  Con tin rằng đường lối của Chúa bao giờ cũng tốt nhất!”