Thứ Bảy tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 6:1-7

 

Lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.  (Công Vụ Tông Đồ 6:7)

 

          Chắc chắn phải là một thời gian rất phấn chấn cho các Ki-tô hữu tiên khởi!  Thánh Lu-ca bảo chúng ta rằng các môn đệ cứ đông thêm “nhiều” (Công Vụ Tông Đồ 6:7).  Đông bao nhiêu thì không rõ, nhưng biết rằng trong một ngày mà ông Phê-rô đã đưa ba ngàn người về với Chúa, thì chúng ta có thể chắc chắn đó là con số vĩ đại!  Thế rồi thánh Lu-ca còn thêm vào điều mà chúng ta có thể gọi là một câu thừa nói về một số những người trở lại này:  “Lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin” (6:7).

          Dường như đó là một chi tiết nhỏ nhặt, nhưng không phải vậy đâu.  Trong khi Chúa Giê-su còn sinh thời, giới tư tế Do-thái đã kịch liệt chối bỏ Người.  Nhiều người trong nhóm thượng tế là những kẻ chống đối Người, rồi một số còn toa rập với đám kinh sư cũng như Pha-ri-sêu đòi đóng đinh Chúa Giê-su vào thập giá.

          Thậm chí những người thuộc cấp dưới của hàng tư tế là những người tương đối có thiện cảm hơn với Chúa Giê-su, cũng đã phải đổi ngược cách suy nghĩ có nên chấp nhận Người hay không.  Giống như nhiều người Do-thái đạo đức thời ấy, họ mong đợi một đấng Mê-si-a là vị vua oai hùng, chứ không phải một bác thợ mộc bị đóng đinh thập giá.

          Chi tiết này trong sách Công Vụ Tông Đồ quả quyết với chúng ta rằng chúng ta có thể mong đợi một điều bất ngờ.  Nếu Chúa Thánh Thần đã cảm hóa được những người tuyệt đối bám chặt lấy những truyền thống của họ, thì Người cũng có thể cảm hóa bất cứ ai.  Những cuộc trở lại đạo đã xảy ra, ngay cả đối với những người chúng ta tưởng là ít hy vọng nhất.  Nhưng bạn bè và người thân gia đình mà chúng ta đã dâng lên Chúa qua nhiều năm có thể chỉ còn xa cách Chúa một chút xíu nữa thôi.  Có thể họ chỉ còn đợi chờ một lời mời hay một chứng từ của chúng ta nữa là họ sẽ đi tới quyết định đức tin.

          Vậy bạn đừng khi nào bỏ cuộc!  Nếu bạn có đứa con đang phấn đấu cho đức tin, bạn hãy tiếp tục cầu nguyện!  Câu chuyện của con bạn chưa kết thúc đâu và câu chuyện tình yêu thương con cái của bạn cũng vậy.  Cho nên bạn đừng vội lý giải hoặc cho là mình đúng, nhưng hãy cố gieo thêm lòng nhân từ và yêu thương.  Nếu bạn cứ tiếp tục những bước tiến như thế, cho dù là những bước nhỏ thôi, Chúa sẽ chúc lành cho bạn.  Nếu kiên trì, bạn sẽ đạt được kết quả.  Cứ tựa nương vào ân sủng Chúa, tin rằng Người có thể làm mọi sự.

 

          “Lay Chúa Thánh Thần, xin chạm đến tâm hồn những ai còn chưa biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a.  Xin Chúa giúp họ cảm nghiệm được niềm vui ơn cứu độ”.