Thứ Hai tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 4:23-31

 

Ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần.  (Công Vụ Tông Đồ 4:31)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình vừa kết thúc một kỳ nghỉ hè đẹp nhất trong đời.  Bạn thực sự khỏe khoắn, đã có một số sinh hoạt và thật vui vẻ khi ở với bạn bè hoặc gia đình bạn.  Dầu sao đó cũng là một cuộc nghỉ hè hoàn hảo.  Trở về, bạn cảm thấy tươi trẻ, bình an và đầy nghị lực, sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì đang chờ đợi ở nhà.  Có lẽ bạn cũng đang bắt đầu suy nghĩ và hoạch định cho một cuộc nghỉ hè khác giống như vậy!

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, các môn đệ tuy rất phấn khởi và vui mừng trong ngày Hiện Xuống, nhưng cần được bồi dưỡng thiêng liêng.  Họ tiếp tục bị ném vào nhà tù vì chia sẻ Tin Mừng, và những đe dọa xem ra càng gia tăng chứ không suy giảm.  Bạn có thể tưởng tượng họ cảm thấy mòn mỏi biết bao!  Nhận thấy cần được Thiên Chúa giúp đỡ, nên họ cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng mà họ biết Người sẽ cho họ thấy phải tiến tới như thế nào.  Rồi Người nhận lời họ cầu xin với đầy sức mạnh!  Nơi họ tụ họp rung chuyển, và họ được tràn đầy Thánh Thần thêm một lần nữa.

          Nhưng chẳng phải các môn đệ đã lãnh nhận Thánh Thần rồi hay sao?  Chẳng phải họ đã được tràn đầy Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần rồi hay sao?  Vậy tại sao họ còn cần được tràn đầy thêm một lần nữa?

          Được tràn đầy Thánh Thần không giống như là một cái ly đựng đầy nước.  Chúng ta không “chứa đựng” Thánh Thần.  Chúng ta không thể kiểm soát Người hoặc khóa Người lại trong tâm hồn chúng ta.  Nhưng Người luôn chuyển động, luôn đổ xuống trên chúng ta.  Cho nên khi cuộc sống đem tới những thách đố thì chúng ta nhiều khi thấy mình cần có “kỳ nghỉ hè” thiêng liêng, hoặc nhiều khi cần được bồi dưỡng.  Rồi một khi đã được bồi dưỡng, chúng ta có thể trở lại cuộc sống với nghị lực, bình an và xác tín mới.

          Sống mạnh mẽ dần dần là điều có thể, nhưng chỉ khi chúng ta cứ cầu xin Thánh Thần tiếp tục đổ đầy tâm hồn chúng ta.  Người là suối nguồn sức mạnh, tình yêu và can trường (Thánh Vịnh 84:8).

          Vậy bạn hãy quyết tâm hướng về Chúa Thánh Thần trong mọi tình huống thử thách lớn nhỏ mà bạn phải đương đầu.  Người không nề tiếp tục đổ tràn xuống tâm hồn bạn, bao lâu bạn xả thân cho những người chung quanh.  Bạn hãy nhớ, mục đích của Chúa Thánh Thần là làm cho mỗi người chúng ta trở thành máng ân sủng của Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa đã đổ đầy tâm hồn con mỗi khi con cần được bồi dưỡng”.