Thứ Sáu tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:1-15

 

Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?  (Gio-an 6:5)

 

          Với những lời này, Chúa Giê-su đã mở ra một con đường cho Phi-líp-phê và các môn đệ khác để khám phá ra rõ ràng hơn Người là ai và những gì Người phải hoàn tất.  Dĩ nhiên Người đang quan tâm đến việc nuôi đám đông dân chúng đã đến nghe Người giảng.  Tuy nhiên Người “đã biết mình sắp làm gì rồi” (Gio-an 6:6).  Người hỏi câu hỏi này là để giúp các môn đệ vững tin hơn vào khả năng của họ để xây dựng vương quốc Người trên trần gian.  Chúa Giê-su không muốn phép lạ bánh hóa nhiều là phép lạ cuối cùng Thiên Chúa thực hiện để chăm sóc dân Người.  Người muốn Nhóm Mười Hai làm quen và cảm thấy thoải mái với ý nghĩ chính họ sẽ thực hiện phép lạ.

          Cho nên Chúa Giê-su đã cho các môn đệ tham gia vào mỗi bước của phép lạ này.  Người bảo ông Phi-líp- phê lượng định tình huống:  đám đông là bao nhiêu và khả năng cung cấp lương thực của họ không thể đáp ứng.  Khi ông An-rê đem đến cho Người một chút lương thực với bao nhiêu là nghi ngờ, thì Người đã nhận lấy rồi bảo các tông đồ cho dân chúng ngồi xuống, phân phát bánh cho họ, rồi thu lại những miếng bánh vụn.  Từ đầu đến cuối, Nhóm Mười Hai đã trở thành một phần liên kết với phép lạ.

          Ngày hôm ấy, các môn đệ đã học được điều gì?  Họ học nhìn những nhu cầu của người khác bằng ống kính của lòng Chúa thương xót.  Họ học đặt vào tay Chúa Giê-su của hiến dâng nghèo nàn của họ và làm điều ấy một cách quảng đại.  Họ học tạ ơn Thiên Chúa trước và sau khi cầu xin.  Rồi họ học tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa khi họ xây dựng vương quốc Người.

          Chúa Giê-su muốn làm điều ấy cho chúng ta.  Người muốn chúng ta trở thành máng chuyển ơn Người trong thế giới này.  Cho nên mỗi khi Người đem đến một nhu cầu cho chúng ta quan tâm, thì bạn hãy chú ý.  Người không chỉ xin bạn hãy suy nghĩ mà thôi đâu.  Như Người đã làm với Phi-líp-phê, Người cũng mời gọi chúng ta hãy cùng với Người làm một điều gì đó.  Nếu bạn muốn chú ý tới sự dẫn dắt của Người và muốn bước thêm một bước đức tin nữa, thì thế nào bạn cũng sẽ thấy những việc lạ lùng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho con thành một người cộng tác với Chúa.  Xin Chúa dạy con biết cộng tác với Thánh Thần của Chúa”.