Chúa Nhật tuần III Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 24:35-48

 

Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh.  (Lu-ca 24:45)

 

          Tất cả chúng ta đều biết cảm nghĩ như thế nào khi chúng ta hiểu được một điều trước đây mình đã nghi ngờ hoặc chưa rõ hoàn toàn.  Cảm nghĩ ấy giống như một tia sáng cứ tiếp tục lóe lên trong đầu óc chúng ta.  Khi Chúa Giê-su mở trí cho các môn đệ, Người cho họ thấy mọi sự xảy ra đều tốt đẹp.  Người đã sống lại từ cõi chết và Người hoàn toàn làm chủ.  Không có gì phải sợ hãi cả.

          Vậy chính xác Chúa Giê-su đã nói gì với họ?  Mọi điều thánh Lu-ca kể lại với chúng ta, đó là Chúa Giê-su đã cho họ thấy Kinh Thánh được ứng nghiệm nơi Người.  Có lẽ Chúa đã cùng họ bước vào câu chuyện A-đam và E-va.  Có lẽ Người đã nói đến những biến cố chứng tỏ sứ mệnh của Người:  về ông Áp-ra-ham hiến tế I-xa-ác, con trai ông;  về Mô-sê, về con chiên Vượt qua và việc giải thoát dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ;  hoặc về nghi lễ giao hòa trong sách Lê-vi.

          Có lẽ Chúa Giê-su đã nói về người Tôi Trung chịu đau khổ bị đâm thâu qua trái tim vì những xúc phạm của chúng ta (I-sai-a 53:5).  Hoặc có thể Người nói về những lời ngôn sứ Da-ca-ri-a tiên báo Thiên Chúa sẽ đổ tràn Thánh Thần của Người xuống, khi dân Người nhìn Đấng họ đã đâm thâu mà “họ sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng” (Da-ca-ri-a 12:10).  Dù nói gì thì Chúa Giê-su cũng đã làm cho họ được tràn đầy niềm vui và đức tin họ được sâu xa hơn.  Mỗi câu chuyện đều giúp cho họ thấy rõ ràng kế hoạch của Thiên Chúa.

          Cũng thế, Chúa Giê-su muốn mở tâm trí chúng ta.  Người muốn bảo chúng ta rằng buổi lễ chúng ta cử hành hai tuần trước đây chính là sự thể hiện kế hoạch của Chúa dành cho dân Người và cũng là kế hoạch dành cho mỗi người chúng ta.  Kế hoạch ấy đã được báo trước trong Cựu Ước và hoàn tất trong Đức Ki-tô.  Rồi một ngày kia, khi Người trở lại, chúng ta sẽ thấy kế hoạch này được hoàn tất khi tội lỗi và đau khổ bị tiêu diệt vĩnh viễn.

          Hôm nay trong Thánh lễ, bạn hãy xin Chúa Giê-su mở mắt bạn để bạn thấy được kế hoạch huy hoàng này rõ ràng hơn.  Rồi bạn hãy để cho những gì bạn thấy thúc đẩy đức tin của bạn tiến lên một mức độ mới, giống như các môn đệ Chúa đã có được hai ngàn năm trước đây.

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhận biết kế hoạch vinh hiển của Chúa”.