Thứ Ba tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:30-35

 

Chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời.  (Gio-an 6:32)

 

          Đã bao giờ bạn thấy con ngựa đeo hai miếng da để che mắt nó khỏi nhìn sang hai bên chưa?  Người lái xe ngựa dùng những miếng che ấy để giúp con ngựa nhìn thẳng và không bị chi phối do những gì xảy ra chung quanh nó.  Nhưng nếu những miếng da ấy không được lấy đi, con ngựa sẽ có một cái nhìn về cuộc sống rất hạn chế.  Một cách tương tự, đó là điều Chúa Giê-su đã cố gắng làm cho những người đi theo Người để kiếm bánh, nghĩa là Người muốn lấy đi những gì che khuất cái nhìn của họ.

          Chúng ta không nên nghĩ xấu cho những người đi theo Chúa Giê-su để kiếm bánh.  Họ căn cứ vào kinh nghiệm quá khứ:  trước đây Chúa Giê-su đã nuôi họ khi họ đói;  thì bây giờ họ đói nên cho rằng Người sẽ lại nuôi họ.  Họ tin là Người có thể cung cấp bánh cho họ.  Họ còn so sánh phép lạ này với cách Thiên Chúa đã nuôi sống dân Ít-ra-en cách lạ lùng trong sa mạc.

          Nhưng cái nhìn của họ quá thấp;  chân trời của họ quá hẹp.  Tựa như họ đã mang những miếng da che mắt vậy.  Vì Chúa Giê-su còn có những thứ khác dành cho họ còn hơn cả bánh ăn hằng ngày nữa!  Người không muốn chỉ giải quyết vấn đề đói khát thể chất của họ;  nhưng Người muốn họ chẳng bao giờ đói khát thiêng liêng nữa.  Người muốn ban cho họ chính bản thân Người để họ được nuôi dưỡng dồi dào.

          Vậy hôm nay chúng ta hãy lấy ra những miếng da che mắt chúng ta!  Đừng để cho nhãn quan hạn hẹp chi phối chúng ta.  Phải, chúng ta tin Chúa Giê-su và biết rằng Người hoạt động trong cuộc sống chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta không mong muốn những gì sâu xa hơn.

          Có lẽ hôm nay bạn đang phấn đấu và chỉ muốn Chúa Giê-su làm cho mọi sự xuôi chảy cho bạn là tốt rồi.  Nhưng nếu như Người muốn làm hơn thế nữa thì sao?  Có lẽ Người muốn làm cho tinh thần bạn phấn chấn hơn cả những cuộc phấn đấu của bạn, hoặc cho bạn thấy phải đối phó thế nào với những vật lộn ấy một lần cho xong.  Có thể bạn đang định đi xưng tội, nhưng chỉ muốn “làm cho xong chuyện”.  Nhưng nếu như Chúa Giê-su muốn đây là lần xưng tội tốt nhất trong đời bạn thì sao?  Có thể Người muốn ban cho bạn sự tự do sâu xa, không còn vướng mắc một tội thường xuyên phạm nữa, hoặc cho bạn biết tin tưởng vào tình yêu bền vững của Người.

          Hôm nay khi bạn đọc Kinh Thánh hoặc cầu nguyện, hãy mong đợi một điều gì lớn lao.  Đừng tránh né những cách Chúa muốn ban cho bạn những ân huệ cao quý của Thánh Thần.  Hãy để Người được tự do bước vào cuộc đời bạn sâu xa hơn là bạn cầu xin!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn được những gì hơn cả bánh ăn.  Con muốn không khi nào phải đói khát nữa!  Xin Chúa đưa mắt con lên cao, để mong đợi từ nơi Chúa sự sống Chúa muốn ban cho con!”