Thứ Bảy tuần III Phục Sinh

Suy niệm Mác-cô 16:15-20

Lễ thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng

 

Những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin.  (Mác-cô 16:17)

 

          Tân Ước mấy lần nhắc tới Mác-cô, người mà thánh Phê-rô nói đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Cũng được biết dưới cái tên Gio-an Mác-cô, ngài chính là anh em họ với ông Ba-na-bê và cùng với ông tháp tùng thánh Phao-lô trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ nhất.  Sau đó, ngài làm việc sát với thánh Phê-rô tại Rô-ma và trở thành bạn đồng hành tin cậy của thánh Phê-rô.  Truyền thống kể lại rằng Mác-cô đã rao giảng Tin Mừng tại A-le-xan-đri-a, rồi một số người còn tin rằng người thanh niên trong vườn Cây Dầu đã vứt lại áo choàng, trần truồng chạy trốn khỏi đám lính, cũng chính là Mác-cô (Mác-cô 19:51-52).  Cuối cùng, ngài được tôn kính là tác giả sách Tin Mừng mang tên ngài.

          Khi đọc những lời của Chúa Giê-su trong sách Tin Mừng Mác-cô, chúng ta mới hiểu ý nghĩa một số “dấu lạ” đi theo những ai có lòng tin (Mác-cô 16:17).  Đúng thế, ngài đã giúp mở rộng Ki-tô giáo bằng sách Tin Mừng của ngài cũng như việc truyền giáo ngài chia sẻ với một số những vị rao giảng nổi danh thời ngài.  Xua trừ ma quỷ, chữa lành kẻ đau yếu, nói tiếng nước khác, không bị hại khi cầm rắn độc hay uống thuốc độc…, những việc lạ lùng này dường như xảy ra thường xuyên trong Giáo Hội thời sơ khai.

          Thay vì chú tập đến những bài giảng dài của Chúa Giê-su, như chúng ta thấy trong những sách Tin Mừng khác, thánh Mác-cô lại chú ý nhiều hơn đến quyền năng của Chúa Giê-su trên bệnh tật và ma quỷ.  Rồi như bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, ngài minh định rằng các phép lạ không dừng lại ở nơi Chúa Giê-su.  Mác-cô mong các Ki-tô hữu mọi thời đại cũng sẽ làm những việc lạ để đưa người ta đến với đức tin.

          Bạn cũng ở trong số những người ấy!  Chúa Thánh Thần vẫn có thể hoạt động trong đời bạn và làm cho bạn trở thành một chứng từ sống động cho Nước Thiên Chúa.  Bạn hãy nhớ:  phép lạ không phải là vết tích của quá khứ;  nhưng phép lạ dành cho mọi thời và mọi hoàn cảnh.  Có thể khó mà thấy được phép lạ hay điềm kỳ xảy ra khi chúng ta cầu nguyện hoặc chia sẻ Tin Mừng, nhưng đó là những gì mà đức tin cần phải có.  Bạn hãy tiếp tục tin rằng Chúa muốn biểu lộ vương quốc của Người qua bạn.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần làm cho lòng tin tưởng của bạn được sâu xa hơn.  Hãy cầu xin Người giúp bạn chắc chắn rằng Người thực sự có thể làm cho bạn trở thành khí cụ của ân sủng Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy dùng con để đem Nước Chúa đến trong thế giới này.  Xin Chúa giúp con mong chờ những điều vĩ đại từ nơi Chúa.  Lạy Chúa, con muốn công bố Tin Mừng của Chúa!”