Thứ Năm tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 8:26-40

 

Ngài có hiểu điều ngài đọc không?  (Công Vụ Tông Đồ 8:30)

 

          “Hừm, để tôi nghĩ xem. Tôi không quen với đoạn sách này”.  Bạn có nghĩ là ông Phi-líp-phê sẽ nói như thế với viên quan người Ê-thi-ốp mà ông gặp trên đường không?  Không đâu.  Bởi vì Phi-líp-phê đã sẵn sàng trước những thắc mắc của ông bạn Ê-thi-ốp này về một đoạn khó hiểu trong sách I-sai-a rồi (53:7-8).  Ông biết Kinh Thánh, ông biết Chúa Giê-su và ông được đầy tràn Thánh Thần.  Còn việc gì khác nữa để làm nếu không phải là nắm ngay lấy cơ hội để chia sẻ Tin Mừng và đem một người đến cho Chúa Ki-tô?  Rồi nhờ Thánh Thần đang hoạt động qua Phi-líp-phê, viên quan người Ê-thi-ốp đã trở lại đạo rất chân thành.

          Câu chuyện này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc biết Kinh Thánh.  Chúng ta không cần phải thuộc lòng Kinh Thánh, mà nếu thuộc thì càng hay.  Nếu chúng ta chỉ muốn giải thích đại khái cần cho đức tin chúng ta thôi, thì sẽ không sao thăng tiến được nhờ lời Chúa và xin Thánh Thần đem lời Chúa áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.  Trái lại, nếu làm như Phi-líp-phê, chúng ta sẽ có thể lấy kinh nghiệm cá nhân mà nói lên cách lời Chúa ảnh hưởng đến đời sống và hy vọng của chúng ta.  Những lời chúng ta nói sẽ làm rung động tâm hồn người ta, không phải vì chúng ta là những người nói giỏi, nhưng vì Chúa Thánh Thần đang nói qua chúng ta.

          Chẳng phải là vĩ đại nếu có được nhiều cuộc gặp gỡ như cuộc gặp gỡ giữa ông Phi-líp-phê và viên quan Ê-thi-ốp hay sao?  Có thể chứ!  Con người hôm nay cũng đói khát Chúa kém gì viên quan Ê-thi-ốp.  Ngày nào chúng ta cũng gặp họ:  tại sở làm, tại xóm láng, tại trường học, trong tiệm tạp hóa… Nếu chúng ta mở lòng đón nhận Kinh Thánh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ mọi người đang tìm kiếm mà Chúa cho chúng ta gặp.

          Bạn có tin là Chúa Thánh Thần muốn giúp mọi người hiểu Kinh Thánh không?  Đang khi chúng ta được vui mừng nói lên những lời ban sự sống cho những ai chúng ta gặp, thì chính Chúa Thánh Thần sẽ mở lòng họ để đón nhận sứ điệp và tin vào Chúa Giê-su.  Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa?  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn tăng thêm lòng yêu mến và hiểu biết Kinh Thánh, rồi tin rằng Người sẽ nâng đỡ bạn mỗi khi bạn đem tin vui của Kinh Thánh đến với người khác.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở mắt và tâm hồn mọi người đọc Kinh Thánh.  Xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan và biết phân định để lắng nghe Chúa và đưa người ta đến với Chúa Giê-su nhờ lời Chúa”.