Thứ Sáu tuần III Phục Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 117

 

Tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.  (Thánh Vịnh 117:2)

 

          Lời “Alleluia” vang lên trong mùa vui mừng này.  Chúa Ki-tô đã sống lại từ cõi chết!  Đó là tin vui phải không?  Thực sự bạn biết tin vui nghĩa là gì?  Đó là mặc dù người Do-thái toa rập với người Rô-ma để đóng đinh Chúa Giê-su vào thập giá, nhưng Người đã sống lại từ kẻ chết.  Đó là dù chúng ta là những kẻ tội lỗi, nhưng Chúa Giê-su vẫn cứu độ chúng ta.  Tin vui là thế!  Không tội lỗi nào, không thất bại nào, không yếu đuối nào có thể làm cho Chúa Giê-su không còn là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa nữa.

          Cho dù chúng ta không xứng đáng đón nhận vinh quang Thiên Chúa, thì tình yêu của Người vẫn không tùy thuộc vào sự hồi đáp của chúng ta.  Người yêu thương chúng ta vì Người đã dựng nên chúng ta.  Người yêu thương mọi sự đang hiện hữu.  Người không ghét bỏ bất cứ vật nào Người đã làm nên.  Người sẽ không dựng nên những gì Người không thích, có phải không?  Cho nên đó quả thực là tin vui.  Khi chúng ta để cho tình yêu của Người chiếm hữu cuộc sống và tâm hồn, tình yêu ấy sẽ làm tâm hồn chúng ta mềm ra và chủ trị chúng ta.  Chúng ta muốn la lớn lên:  Chúa yêu thương chúng ta, luôn yêu thương và yêu thương muôn đời!

          Những bài đọc hôm nay cho thấy chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa.  Người vẫn yêu thương chúng ta khi chúng ta đe dọa người khác giống như Sau-lô đã làm.  Người vẫn yêu thương chúng ta khi chúng ta cố đáp lại lời Người giống như Sau-lô đã đáp lại.  Người vẫn yêu thương chúng ta khi chúng ta thưa “Lạy Chúa, này con đây”, khi chúng ta bất đồng với Người hoặc định từ chối công việc Người trao giống như ông A-na-ni-a đã muốn thoái thác.  Người vẫn yêu thương chúng ta khi chúng ta tranh luận sôi nổi, chống đối và bắt lỗi những đường lối của Người, giống như những người Do-thái đã làm trong bài Tin Mừng hôm nay.  Rồi Người vẫn yêu thương chúng ta khi chúng ta chẳng hiểu gì, hoặc không hồi đáp, hoặc phản ứng không đúng, giống như một số môn đệ Chúa đã làm.

          Chúa luôn yêu thương chúng ta.  Không gì làm thay đổi tình yêu ấy được.  Đây là tin vui mọi người cần phải nghe.  Bạn không thể mua tình yêu Thiên Chúa;  nhưng Người đã ban cho bạn như không.  Không có ai muốn biết tình yêu ấy mà lại không thể đến với tình yêu ấy.  Khi bạn kêu cầu Người, khi bạn tìm kiếm sự hiện diện của Người, thì bạn sẽ gặp được Người và Người sẽ hào phóng ban tình yêu của Người cho bạn.  Người không có gì ngoài lòng thành tín vững bền dành cho chúng ta.  Lòng thành tín của Người bền vững muôn đời.

 

          “Lạy Cha, hôm nay xin làm cho con được vũng vàng trong tình yêu của Cha.  Xin Cha gìn giữ con được chính trực trong tình yêu ấy.  Xin củng cố con khi con sa ngã và làm cho con vững mạnh khi con yếu đuối”.