Chúa Nhật tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 10:11-18

 

Tôi chính là mục tử nhân lành.  (Gio-an 10:11)

 

          Đây là lần thứ bốn Chúa Giê-su khẳng định về mình như “Ta là” trong sách Tin Mừng Gio-an.  Trong những lần khác, Chúa Giê-su nói Người là bánh hằng sống, là cửa chuồng chiên, là cây nho thật      , là con đường, và là cửa.  Mỗi lần khẳng định ấy đều cho chúng ta thấy một điều độc đáo về Chúa Giê-su và về Người là Con Thiên Chúa.

          Sử dụng tỉ dụ chiên và mục tử, Chúa Giê-su dạy chúng ta một điều cốt yếu đối với đời sống đức tin.  Như một mục tử, Chúa dẫn dắt chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, che chở chúng ta và cứu chúng ta khỏi chết.  Nhưng cũng có một bí ẩn mà khẳng định này hoặc mọi khẳng định khác không đưa ra câu trả lời:  tại sao Chúa lại có một tình yêu vô bờ và vô tận đối với chúng ta như vậy?

          Trả lời câu hỏi này vửa đơn giản vừa sâu xa.  Thiên Chúa là tình yêu.  Người là Đấng yêu thương.  Người không thể ngừng yêu thương chúng ta.  Chúng ta là con cái Người, nên Người sẽ luôn chăm sóc chúng ta.  Thực thế, Người yêu thương chúng ta đến độ xin Con của Người bỏ trời cao để mặc lấy thân xác con người và hy sinh mạng sống vì chúng ta.       

          Giờ đây, sống lại trong vinh hiển và ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giê-su vẫn còn chăm sóc chúng ta hơn cả chăm lo cho chính mình.  Như Mục Tử Nhân Lành, Người dẫn dắt chúng ta được an toàn, phục hồi sức mạnh và xức dầu cho chúng ta bằng ân sủng Người (Thánh Vịnh 23).  Người là “vị mục tử, Đấng chăm sóc linh hồn” (1 Phê-rô 2:25).  Người là “vị mục tử vĩ đại” ban mọi sự cho chiên của mình (Do-thái 13:20).

          Chúa Giê-su biết chiên của Người không chống đỡ được những cám dỗ của Xa-tan, tên “ăn trộm” muốn cướp, giết và tiêu diệt chúng ta (Gio-an 10:10).  Người muốn chúng ta biết rõ điều ấy, để chúng ta bám chặt lấy Người và theo Người, giống như những con chiên trung thành và vô tội.  Bạn không mừng vì Thiên Chúa trung thành với bạn sao?  Vậy hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy nói với Chúa là bạn hết lòng biết ơn Người.  Hãy nói với Người là bạn muốn theo Người tới bất cứ nơi nào Người dẫn bạn đi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là vị Mục Tử Nhân Lành của con.  Lạy Chúa, xin hãy đến và giúp con được an toàn”.