Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 11:19-26

 

Có bàn tay Chúa ở với họ.  (Công Vụ Tông Đồ 11:21)

 

          Lịch sử đầy những điều xem ra không thể đi đôi với nhau mà lại hợp với nhau cách lạ lùng.  Thí dụ việc đi đôi với nhau trong thức ăn chẳng hạn, thịt mỡ ba chỉ đi với sô-cô-la, ca-ra-men đi với muối, hoặc chuối đi với pizza.  Hoặc bạn nghĩ đến hai người đối nghịch nhau lại quyến rũ đối với nhau trong hôn nhân:  thí dụ một người thì vứt bừa bãi lại hợp với một người thật gọn gàng ngăn nắp.

          Phải, tại An-ti-ô-ki-a ngày xưa, một thứ song đôi không kém phần độc đáo đã xuất hiện:  người Do-thái và người Hy-lạp chia sẻ cùng những xác tín tôn giáo.  Theo lịch sử, đã có mối thù nghịch giữa hai nhóm người này, thế mà trong một thành phố lớn như An-ti-ô-ki-a, họ lại dễ dàng có thể sống yên ổn với nhau.  Có rất nhiều hội đường Do-thái quanh vùng đó, nhiều hơn cả những đền thờ Hy-lạp.  Tuy nhiên ngay tại thành phố chia rẽ này, Chúa Thánh Thần lại đến với tâm hồn của cả người Do-thái lẫn Hy-lạp và làm cho họ trở thành các “Ki-tô hữu” (Công Vụ Tông Đồ 11:26).

          Khi tình trạng ấy đến tai các tông đồ và kỳ lão tại Giê-ru-sa-lem, thì họ hiếu kỳ và có một chút nghi ngờ.  Liệu những người Dân ngoại có làm mai một sự nguyên tuyền của đức tin Do-thái không?  Liệu những người Do-thái có coi thường những anh chị em gốc Dân ngoại không?  Tình trạng không chắc chắn và tế nhị ấy cần được quan tâm.  Cho nên họ đã cử ông Ba-na-ba đi xem xét tình hình.  Mặc dù đây đích thực là một sự song đôi độc đáo, ông Ba-na-ba vẫn thấy được đây là việc Chúa làm, cho nên ông “mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa” (Công Vụ Tông Đồ 11:23).

           Như Chúa Thánh Thần đã tạo nên một tình trạng song đôi lạ lùng tại An-ti-ô-ki-a, thì ngày nay Người cũng đang thực hiện điều tương tự.  Người đang khích lệ Ki-tô hữu thuộc những truyền thống khác nhau hãy hợp lại và cầu xin được hiệp nhất hơn nữa.  Thí dụ, trong một đoạn thu hình vào iPhone của một mục sư Tin Lành, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với cuộc họp mặt các vị lãnh đạo của Tin Lành Thánh Linh khi ngài khuyến khích họ:  “Chúng ta hãy tiến tới.  Chúng ta là anh em;  chúng ta hãy trao cho nhau vòng tay thiêng liêng và để cho Chúa hoàn tất công việc Người đã khởi đầu”.

          Mỗi khi các Ki-tô hữu từ những truyền thống khác biệt đến với nhau, tại An-ti-ô-ki-a cổ xưa hay trên mạng lưới ngày nay, thì đó là dấu chỉ cho thấy “có bàn tay Chúa ở với họ” (Công Vụ Tông Đồ 11:21).  Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất Ki-tô hữu.  Ước gì chúng ta trở nên những chứng nhân cho sự song đôi độc đáo giữa chúng ta và những anh chị em trong Chúa Ki-tô!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ Chúa về những anh chị em của con thuộc mọi truyền thống.  Xin Chúa hãy đến và làm cho chúng con nên một!”