Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:7-14

 

Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh chưa biết Thầy ư?  (Gio-an 14:9)

 

          Nhiều cuốn phim về các anh hùng có một đoạn trong đó người anh hùng tiết lộ về mình cho gia đình, bạn bè hoặc người đàn bà họ yêu thương.  Bình thường người ta ngạc nhiên khi khám phá ra con người bình thường này cũng là một người bí mật chống lại tội ác bằng những sức mạnh đặc biệt.  Nhưng khi họ bắt đầu ráp tất cả các sự kiện lại với nhau thì sự thật quả là hiển nhiên.

          Bài Tin Mừng hôm nay có một cốt truyện giản dị, nhưng với một biến chuyển thật khác.  Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su gỡ bỏ tấm “mặt nạ” của Người và cho các tông đồ biết Người quả thực là ai.  “Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy” (Gio-an 14:11).  Nhưng sự biến chuyển là việc mặc khải lớn lao của Người lại gặp phải sự nghi ngờ, do ông Phi-líp-phê, một người đã theo Chúa Giê-su ngay từ ban đầu (Gio-an 1:43).

          Có thể bạn sẽ nghĩ Chúa Giê-su thất vọng với Phi-líp-phê và những tông đồ khác, nhưng đó không phải là cách phản ứng của Người.  Trái lại, Người đưa họ đi qua những sự kiện và giúp họ ráp nối tất cả lại:  những phép lạ họ đã chứng kiến Người thực hiện và những lời họ đã nghe Người nói ra.  Rồi Người tiếp tục bảo họ rằng họ cũng có thể làm người anh hùng cái thế khi họ lớn lên trong đức tin và tín thác vào Người.  Người bảo họ rằng chức phận của họ là phải làm những người anh hùng rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa và những chứng nhân đầy ân sủng làm chứng cho sức mạnh và tình yêu của Chúa Cha.

          Chúa Giê-su đã tỏ mình cho các tông đồ trong Bữa Tiệc Ly, Người cũng tỏ mình ra cho chúng ta mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ.  Người dạy chúng ta qua những bài đọc Kinh Thánh và Người làm cho tâm hồn chúng ta cảm động khi rước lễ.  Người tỏ cho chúng ta thấy Người đang hiện diện giữa anh chị em chúng ta, và Người thúc giục chúng ta hãy trở nên giống như Người bằng cách chúng ta thương yêu nhau.

          Vậy khi đi dự Thánh lễ ngày mai, bạn hãy chú ý vào các bài đọc.  Bạn hãy coi như mình có thể nhận ra tiếng Chúa qua những bài đọc ấy.  Có phải Người đang nói điều gì rất riêng tư với bạn không?  Khi bạn cầu nguyện:  “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con”, hãy để Người thuyết phục bạn rằng Người đã xóa bỏ tội lỗi bạn.  Khi bạn lên rước Mình và Máu Thánh Người, hãy xin Người mở mắt bạn để nhận ra sự hiện diện của Người rõ ràng hơn, và để làm cho bạn nên giống như Người hơn!

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con, để con nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Chúa”.