Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 13:16-20

 

Thầy Hằng Hữu.  (Gio-an 13:19)

 

          Có lẽ Chúa Giê-su đã làm cho các môn đệ sửng sốt khi Người nói mình là Hằng Hữu và khi Người nói ra điều có vẻ như là một lời khó hiểu:  “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Gio-an 13:20).

          Chúa Giê-su muốn các môn đệ phải rõ ràng.  Họ phải trung thành với Đấng mà Người sẽ sai đến, tức là Chúa Thánh Thần, giống như họ phải trung thành với Người và chân lý của Người.  Người cũng muốn họ biết rằng đón tiếp Người tức là đón tiếp Cha của Người.

          Hiểu theo mạch văn, “đón tiếp” là hành vi rất chủ động.  Đó là nắm giữ, nắm bắt, chấp nhận, cố gắng.  Đón tiếp không phải là thái độ thụ động.  “Hãy tiến lên và nắm giữ lấy” chứ không phải là “Cứ nhắm mắt lại và đưa tay ra”.

          Điều này quan trọng lắm!  Chúa Giê-su muốn tất cả chúng ta phải nắm chặt lấy Chúa Thánh Thần, phải đuổi theo Người và giữ Người chứ đừng buông ra.  Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể thực thi công việc của Người trên trần gian.  Và đó cũng là cách độc nhất để chúng ta phát huy mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa.  Phát triển đời sống thiêng liêng nội tâm lẫn kinh nghiệm thực tế bên ngoài về Thánh Thần, cả hai đều cần thiết để sống sự sống Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta.  Chủ động đón tiếp là chìa khóa để sống cuộc sống sáng tạo, chăm sóc, phấn khởi và đầy tràn tình yêu.

          Bạn có thể sống như vậy lắm chứ!  Bạn có thể, bởi vì bạn đã đón tiếp Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  Bạn có biết người nào đang xa Chúa không?  Bạn hãy xin Chúa Cha ban cho bạn những lời lẽ và tình yêu để lôi kéo họ đến với Người.  Có người bạn nào hoặc người thân nào trong gia đình đang đau yếu hoặc lo lắng không?  Bạn hãy cùng với người ấy cầu nguyện và cầu xin Chúa Giê-su chữa lành.  Có những khó khăn tại sở làm không?  Hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn có được những giải quyết đầy sáng tạo.  Đời sống của bạn kết hiệp với Chúa là để dâng tràn, chạm đến những người chung quanh bạn!

          Vậy bạn hãy tiến lên và chủ động đón tiếp Chúa Thánh Thần.  Hãy đón tiếp Chúa Cha, Đấng đã sai Chúa Giê-su đến.  Hãy tìm kiếm để biết trái tim và những tư tưởng của Người.  Hãy dành thì giở ở trong sự hiện diện của Người.  Bạn hãy hỏi người những câu hỏi.  Hãy xin Người làm cho bạn giống như Người.  Bạn sẽ ngạc nhiên và vui mừng vì những điều Người sẽ làm cho bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn cố gắng đón tiếp Chúa hôm nay!  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con và qua con.  Lạy Cha, hãy làm tăng thêm trong con lối sống của Cha”.