Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh

Suy niệm CôngVụ Tông Đồ 13:26-33

 

Chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này:  điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài.  (Công Vụ Tông Đồ 13:32-33)

 

          Bạn nghĩ gì về lời tiên tri?  Các bài đọc hôm nay giống như hai ngọn đèn soi sáng ơn bí nhiệm này.  Chúng ta gặp thấy ngọn đèn thứ nhất trong sách Công Vụ Tông Đồ, khi thánh Phao-lô rao giảng Tin Mừng cho người Do-thái tại An-ti-ô-ki-a miền Phi-xi-đi-a.  Rút ra từ những lời tiên tri ngày xưa trong Sách Thánh Do-thái nói về Đấng Mê-si-a, ngài cho thấy Chúa Giê-su thể hiện những lời ấy.  Bài giảng của ngài còn bao gồm một câu từ Thánh Vịnh đáp ca hôm nay nói tiên tri về chức phận Con Thiên Chúa của Chúa Ki-tô.  Dưới ánh sáng ngọn đèn này, chúng ta khám phá ra rằng lời tiên tri giới thiệu Chúa Giê-su và chỉ cho người ta nhận biết Người!  Những đoạn Kinh Thánh khác quả quyết điều này, rằng “Lời chứng của Đức Giê-su, là thần khí linh hứng cho ngôn sứ” (Khải Huyền 19:10).

          Giờ đây chúng ta hãy xem bài Tin Mừng hôm nay.  Chúa Giê-su nói với các môn đệ là Người sẽ ra đi, nhưng sẽ trở lại vì họ và đón họ vào nhà Cha của Người.  Nhờ ánh sáng ngọn đèn thứ hai này, chúng ta có thể thấy mục đích của lời tiên tri là để khích lệ người ta.  Cho dù việc giải thoát của họ đôi khi có vẻ khó khăn, những những lời tiên tri này là để giúp dân Chúa đi đúng đường.  Chủ yếu lời tiên tri trong Kinh Thánh chỉ là đem lại một sứ điệp của Thiên Chúa.

          Theo ý nghĩa này, chúng ta đều là đối tượng của lời tiên tri:  lời ấy sẽ giúp chúng ta gần Chúa hơn và khích lệ chúng ta trong suốt hành trình đến với Người.

          Chúa có thể ban cho bạn một lời khích lệ để làm rung động tâm hồn người khác không?  Dĩ nhiên là có thể!  Nhất là khi bạn chú ý lắng nghe tiếng Người trong ngày sống của bạn.  Cho dù bạn không nhận được một sứ điệp đặc biệt, bạn vẫn có điều gì để nói.  Bạn có một câu chuyện vể những ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời và những cách Chúa tỏ mình ra cho bạn.

          Hôm nay, bạn hãy đến với Chúa Giê-su với tâm trí rộng mở.  Bạn hãy để ý tới những tư tưởng đến với bạn khi bạn cầu nguyện cho gia đình, cho một người bạn, cho một người hàng xóm.  Vậy Người có thông điệp nào về ơn sủng mà Người muốn bạn chia sẻ không?

 

          “Lạy Chúa, này con đây!  Xin Chúa ban cho con trái tim của một ngôn sứ!”