Thứ Tư tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 12:44-50

 

Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.  (Gio-an 12:47)

 

          Khi nghĩ tới một người bị kết án, bạn có hình ảnh nào trong đầu óc?  Một tòa án với ông quan tòa đang gõ cái búa của ông?  Một bồi thẩm đoàn nghiêm khắc?  Một ngón tay đang chỉ vào mặt?

          Thế còn một cái đèn bin thì sao?  Nếu bạn đang chôn giấu cái gì, thì đèn bin rất hữu dụng để soi rõ những gì bạn đang làm.  Bạn sẽ khựng lại bởi vì nó lên án bạn.  Nhưng nếu bạn bị lạc trong rừng, thì cái đèn bin lại soi đường cho bạn và bạn sẽ thấy ánh sáng của nó sáng chói như sự tự do của bạn.

          Chúa Giê-su đã nói Người là ánh sáng đến với trần gian.  Người đến để chiếu soi lời Người và chân lý vào trong tâm hồn chúng ta.  Nhưng cũng giống như cái đèn bin, ánh sáng của Chúa Giê-su có thể gây nên những phản ứng khác nhau, tùy theo tư thái của chúng ta.  Nếu chúng ta mở lòng cho Người và cố gắng theo Người, ánh sáng của Người sẽ đem lại ấm áp và soi sáng cho chúng ta.  Nó có thể soi đường, sửa sai lầm lỗi và đưa chúng ta đến gần ơn cứu độ chúng ta hằng mong ước hơn.  Nhưng nếu chúng ta chống lại Người, thì cũng chính ánh sáng ấy có thể lạnh lẽo và làm cho chúng ta cảm thấy bối rối.  Chúng ta có thể tránh né để ẩn nấp khỏi ánh sáng, nhưng sẽ lộ ra do những hành động chối bỏ Chúa Giê-su.  Trong cả hai trường hợp, chính mối tương quan giữa chúng ta với Chúa và chân lý của Người hoặc sẽ cứu độ hay sẽ lên án chúng ta.

          Vậy đâu là một trong những cách tốt nhất để cảm nghiệm sự ấm áp của ánh sáng Chúa Giê-su?  Đó là trong Bí tích Hòa giải.  Tuyệt nhiên không phải là một phương tiện để lên án chúng ta, Bí tích Hòa giải là cách thức tuyệt hảo giúp cho ánh sáng Chúa Ki-tô dò xét và chiếu soi tâm hồn chúng ta.  Có những lãnh vực nào thuộc tâm hồn mà bạn không muốn đưa ra ánh sáng không?  Có lẽ có.  Nhưng bạn hãy nhớ, Người không đến để lên án, nhưng chỉ để cứu độ mà thôi.  Cho nên ngay cả khi Người đưa tội lỗi của bạn ra ánh sáng, thì bạn hãy nhớ rằng ánh sáng ấy chiếu soi là để chữa lành và phục hồi, chứ không phải để kết án và hủy diệt.

          Vậy hôm nay, bạn hãy để cho ánh sáng của Chúa chiếu tỏa trên bạn!  Hãy để cho lời của Chúa Giê-su xuyên thấu tâm hồn bạn và soi sáng mọi ngõ ngách cuộc sống bạn.  Bạn hãy tin rằng Người không đến để giam giữ bạn, nhưng Người muốn giúp đỡ bạn.  Người muốn cứu thoát bạn và kết hợp bạn với Người.  Cho nên bạn hãy để Người kéo bạn về nhà.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con đừng thu mình lại để tránh né ánh sáng Chúa.  Con tin Chúa đến không phải để lên án con, nhưng để cứu độ con!”